Stadsacademie Schaarbeek

In de Stadsacademie van Schaarbeek zijn het vrouwen die het voortouw nemen.

Zelf bijna allemaal mama, zijn ze er rotsvast van overtuigd dat ze hun zonen en dochters op dezelfde manier opvoeden.

Na wat vragen, gelach en verbazing stellen ze vast dat de opvoeding eigenlijk nog heel hard verschilt.
Genderstereotypen blijken hard ingebakken. Poppen zijn toch eerder voor meisjes. Je wordt brandweerman of verpleegster. Jongens dragen geen rokken ...

 

Dans l'Académie de ville de Schaerbeek, ce sont les femmes qui prennent l'initiative.

Presque toutes mères, elles sont fermement convaincues qu'elles élèvent leurs fils et leurs filles de la même manière.

Après quelques questions, rires et étonnements, ils concluent que l'éducation est encore très différente.
Les stéréotypes sexistes semblent être profondément enracinés. Les poupées sont plus pour les filles. Vous devenez pompier ou infirmier. Les garçons ne portent pas de jupes ...

De rol van gender in de opvoeding

Deze moedige vrouwen willen de rol van gender in de opvoeding onderzoeken en in vraag stellen. 

Ze stellen vast dat de emancipatorische beweging voor de vrouw heel wat teweeg heeft gebracht. Ze vragen zich of een man eigenlijk wel even veel keuzemogelijkheden heeft.

En zou het niet goed zijn mocht er meer evenwicht zijn tussen mannelijke én vrouwelijke kwaliteiten in elk van ons.

Ze gaan op zoek naar onbewuste patronen en onderzoeken wat hun rol als mama kan zijn. Ze laten zich uitdagen door mensen als Khadija Aznag en Coach Rihab.
 

I.s.m. GC De Kriekelaar

Dans les mois à venir ces femmes courageuses veulent remettre en question le rôles de sexes.

Ils concluent que le mouvement émancipateur a apporté beaucoup pour les femmes. Ils se demandent si un homme a vraiment le même nombre de choix.
Et ne serait-il pas bon qu'il y ait plus d'équilibre entre les qualités masculines et féminines en chacun de nous ?

Elles recherchent des schémas inconscients et étudient leur rôle de mère. Ils se laissent interpeller par des gens comme Khadija Aznag et coach Rihab.

We zetten je graag al even aan het denken.