Stadsacademie Laken

De Stadsacademie van Laken vindt in GC Nekkersdal een stevige thuisbasis.

GC Nekkersdal zit momenteel volop in de verbouwingen. Dat vraagt om een aantal dingen te herdenken én creëert ook nieuwe opportuniteiten. Zo is er nu Nic-Nac: een open, consumptievrije ontmoetingsruimte waar je kan lezen, vergaderen & babbelen met de buren, studeren, je middagmaal opeten en nog veel meer.

De Stadsacademie geeft op dinsdag en op vrijdag een eigen invulling aan deze ontmoetingsruimte.

 

OP DINSDAG is er de solidaire Buurtkeuken vanaf 9:00 en een wekelijkse workshop om 11:00

Buurtkeuken Nic Nac Solidair

Een warme plek creëren voor de buurtbewoners, waar je samen kookt en eet. Waar je met elkaar babbelt, plezier maakt en je buren beter leert kennen. Dat is het idee achter de nieuwe ‘Buurtkeuken Nic Nac Solidair’ in Laken. Meer nog, de buurtkeuken heeft de ambitie om gezond, lokaal en duurzaam te koken. En dit voor een klein budget.

Créer un lieu chaleureux pour les résidents locaux, où l'on cuisine et mange ensemble. Où vous discutez, vous vous amusez et vous apprenez à mieux connaître vos voisins. C'est l'idée qui sous-tend la nouvelle "cuisine de quartier Nic Nac Solidair" à Laeken. Plus que cela, l'ambition de la cuisine de quartier est de cuisiner des aliments sains, locaux et durables. Et ce pour un petit budget.

 

 

Wekelijkse workshop

Elke week plannen we een korte workshop.
Perfect om op een uurtje tijd iets bij te leren en daarna te kunnen aanschuiven voor de lunch met liefde klaargemaakt in de buurtkeuken.

 

 

OP DONDERDAG

Coach Rihab

Eén à twee keer per maand komt Coach Rihab naar de Stadsacademie samen met een 50-tal vrouwen. Ze leren er over mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, relaties, opvoeden, ...
Het programma komt tot stand op basis van de vragen en noden die leven bij de vrouwen.
Elke vrouw is welkom!

 

Donderdag 9/02, 9/03, 27/04, 11/05, 1 & 22/06 van 9:30 tot 11:30. Ontbijt vanaf 9:00. In GC Nekkersdal.

GRATIS, inschrijven is niet nodig.

Sabah volgde reeds een aantal workshops bij Coach Rihab over opvoeden.
Ze blikt er met veel enthousiasme op terug.

Développement personnel avec coach Rihab

Une ou deux fois par mois, le coach Rihab vient à la 'Stadsacademie' ensemble avec une cinquantaine de femmes. Elles apprennent sur la santé mentale, le développement personnel, les relations, l'éducation des enfants, etc.
Le programme est basé sur les questions et les besoins des femmes.
Toutes les femmes sont les bienvenues !

Les jeudis 9/02, 9/03, 27/04, 11/05, 1 & 22/06 de 9h30 à 11h30. Petit-déjeuner à partir de 9h00. Au GC Nekkersdal.

GRATUIT, aucune inscription requise.