Stadsacademie

Een Stadsacademie is geen school of instituut.

Je kan er ook geen muziek of woordkunst leren.

WEL kan je er vanalles leren over opvoeding, onderwijs, welzijn, werk, cultuur, huisvesting, etc... tijdens informele ontmoetingsmomenten. Hier geen leraren en docentes, wel wijkbewoners en organisaties uit de wijk. Leren doe je dus van en met je buren.
 

In een Stadsacademie nemen de bewoners zélf het woord. Zij bepalen welke thema's aan bod komen.
De voorbije jaren waren er 3 Stadsacademies actief onder begeleiding van Citizenne. Eén in Laken, één in Brussel Centrum en één in Schaarbeek. Elk met hun eigen prioriteiten, doelstellingen en activiteiten. 

In de Stadsacademie van Laken volgde Sabah een aantal workshops bij Coach Rihab over opvoeden.
Ze blikt er met veel enthousiasme op terug.

De rol van Citizenne

De Stadsacademie is een plek die de wijk toebehoort en door de wijk en zijn bewoners gerund wordt.

Om dit te bekomen, ondersteunde Citizenne de Stadsacademies gedurende een bepaalde tijd. Een netwerk komt er namelijk niet vanzelf. Als procesbegeleider besteedde Citizenne veel zorg aan contact en verbinding. We organiseerden kleine maar zeer kwalitatieve ontmoetingen. Het doel: de noden en de goesting van wijkbewoners zichtbaar maken en ondersteunen. Dat resulteerde in vorming op maat en nieuwe initiatieven.

 

Zoveel jaar later staat een groep enthousiaste vrijwilligers klaar om werk te maken van een Buurtkeuken en dit zowel in Schaarbeek als Laken. Heel organisch ontstonden deze vanuit de Stadsacademies. 
De Stadsacademies hebben hun taak volbracht. Nu richten we onze schijnwerpers op deze Buurtkeukens.

 

Een beetje geschiedenis

Het idee van een Stadsacademie kwam overgewaaid uit Nederland. Het concept -daar heet het Wijkacademie- is bijzonder sterk in het betrekken van buurtbewoners bij hun wijk.


In 2016 ging ook in Brussel een eerste Wijkacademie van start i.s.m. Citizenne. De Wijkacademie Pierron experimenteert als eerste met deze methodiek en maakt een vertaalslag naar de Brusselse realiteit. Intussen heeft de Wijkacademie een knap netwerk in de buurt en groeit ze organisch. Vandaag ligt hun focus op het collectief verwerkingsproces na de aanslagen. Molenbekenaars waren kop van jut zowel bij de overheid als de pers. Samen met Hogeschool Odisee wordt nu gewerkt aan herstel. Ze doen dit met digital storytelling gebaseerd op de verhalen van de bewoners.