Stadsacademie

Een Stadsacademie is geen school of instituut.

Je kan er ook geen muziek of woordkunst leren.

WEL kan je er vanalles leren over opvoeding, onderwijs, welzijn, werk, cultuur, huisvesting, etc... tijdens informele ontmoetingsmomenten. Hier geen leraren en docentes, wel wijkbewoners en organisaties uit de wijk. Leren doe je dus van en met je buren.
 

De Stadsacademie is een initiatief waar de bewoners zélf het woord nemen. Zij bepalen welke thema's aan bod komen.
Er zijn op dit moment 2 Stadsacademies actief onder begeleiding van Citizenne. Eén in Laken en één in Schaarbeek en Elk hebben ze hun eigen prioriteiten, doelstellingen en activiteiten. Wat die zijn, ontdek je hieronder.

De rol van Citizenne

De Stadsacademie moet een plek worden die de wijk toebehoort en door de wijk en zijn bewoners gerund wordt.

Om dit te bekomen, ondersteunt Citizenne de Stadsacademies gedurende een bepaalde tijd. Een netwerk komt er niet vanzelf. Citizenne investeert hierin en besteedt veel zorg aan contact en verbinding. We organiseren kleine maar zeer kwalitatieve ontmoetingen zodat er binnen x jaar een groep staat die ‘iets’ wil doen en iets in beweging zet. Citizenne ondersteunt deze goesting en maakt deze zichtbaar.

Citizenne ontwikkelt mee de methodiek en ontsluit deze naar het brede Brusselse sociaal-culturele veld.

Een beetje geschiedenis

Het idee komt overgewaaid uit Nederland. Het concept -daar heet het Wijkacademie- is bijzonder sterk in het betrekken van buurtbewoners bij hun wijk.


In 2016 ging ook in Brussel een eerste Wijkacademie van start i.s.m. Citizenne. De Wijkacademie Pierron experimenteert als eerste met deze methodiek en maakt een vertaalslag naar de Brusselse realiteit. Intussen heeft de Wijkacademie een knap netwerk in de buurt en groeit ze organisch. Vandaag ligt hun focus op het collectief verwerkingsproces na de aanslagen. Molenbekenaars waren kop van jut zowel bij de overheid als de pers. Samen met Hogeschool Odisee wordt nu gewerkt aan herstel. Ze doen dit met digital storytelling gebaseerd op de verhalen van de bewoners.