Forumtheater - een gouden methodiek

Forumtheater is een manier om het gesprek aan te gaan over gevoelige thema’s en te zoeken naar oplossingen. Onder de deskundige vleugels van educatieve medewerkers Najila Aloui en Fatima Bouchataoui spelen de actrices scènes. Vervolgens gaan ze hierover in dialoog met het publiek. Want het publiek mag zich moeien met de voorstelling. Graag zelfs.
Elke keer gebeurt de magie opnieuw: mensen doen mee! Ze lachen om de herkenbaarheid, ze blozen, ze discussiëren over wie nu wel of niet gelijk heeft, ze denken mee na over oplossingen. En ze horen: ‘je bent niet alleen’... ‘het is niet jouw schuld’.

Doel en effect van de methodiek

• BESPREEKBAAR MAKEN van moeilijke thema's
• BEWUSTMAKEN van mensen en AANSPOREN het heft in eigen handen te nemen
• Werken aan een MENTALITEITSVERANDERING
• PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN aanleren
• ACTIEF BURGERSCHAP: het publiek kan zowel actief als passief participeren. Forumtheater stimuleert de betrokkenheid bij het publiek
• vergroten van de SOCIALE VAARDIGHEDEN en WEERBAARHEID


 

De voorstellingen genereren bij het publiek vaak een grote dosis aan herkenning. Mensen ervaren dat ze niet de enige zijn. Ze leren dat je over moeilijke zaken kan praten. Dat je voor jezelf kan opkomen. Dat je zelf het heft in handen kan nemen. Maar ook dat iedereen een geschiedenis heeft. Er ontstaan discussies die nazinderen, tot lang na de voorstelling.

 

Wanneer er een voorstellingenreeks staat ingepland, vind je die bij activiteiten.

Actrice Mimouna vertelt

"Forumtheater geeft mij veel voldoening. Ook wij hebben problemen. En soms zijn die zo groot, dat het niet meer lukt om oplossingen te zien. Wanneer wij spelen nodigen we het publiek uit om het woord te nemen. Om oplossingen te zoeken, om anders te reageren. Het is dus goed mogelijk dat het publiek met een oplossing komt die we zelf niet zagen. Zo kan Forumtheater niet alleen anderen helpen maar ook onszelf. Want je kan een situatie veranderen. Het kan beter. En de dialoog, dat is ons sterkste wapen.”

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule.

Citizenne zette Forumtheater al vele malen in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld, gender, kanker, radicalisering) bespreekbaar te maken. Dat werd regelmatig opgepikt door de pers.


26/11/2016 - BRUZZ: Forumtheater doorbreekt taboes rond radicalisering.
08/12/2016 - BRUZZ: Forumtheater radicalisering.
02/02/2017 - Le Parisien: Sarcelles: ces comédiennes de Molenbeek jouent contre la radicalisation.
13/06/2017 - BRUZZ: Vier Brusselse organisaties krijgen Vlaamse cultuurprijs
14/06/2017 - De Standaard: Wie wint de Ultimas van de cultuur? (dS+ artikel)

 

De voorstelling over radicalisering (i.s.m. Caleidoscoop van GC Vaartkapoen) kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.