Forumtheater - de documentaire

Al 8 jaar lang maken we met forumtheater maatschappelijke dilemma’s en situaties bespreekbaar. Omdat we onze ervaringen en alles wat we leerden willen delen, maken we nu een documentaire over heikele thema’s, krachtige vrouwen en mogelijke oplossingen. 

Zo kunnen we nog meer mensen inspireren en aanzetten tot gesprek. En tot spelen natuurlijk.

Om deze documentaire mogelijk te maken, lanceerden we een Growfunding Campagne. Deze is intussen afgerond en bracht meer dan 6000€ op. Dankzij de steun van velen kunnen we nu aan de slag.
De première is voorzien in het najaar van 2022. 

Forumtheater is een manier om het gesprek aan te gaan over gevoelige thema’s en te zoeken naar oplossingen. Onder de deskundige vleugels van regisseur Har Tortike spelen de actrices scènes. Vervolgens gaan ze hierover in dialoog met het publiek. Want het publiek mag zich moeien met de voorstelling. Graag zelfs.
Elke keer gebeurt de magie opnieuw: mensen doen mee! Ze lachen om de herkenbaarheid, ze blozen, ze discussiëren over wie nu wel of niet gelijk heeft, ze denken mee na over oplossingen. En ze horen: ‘je bent niet alleen’... ‘het is niet jouw schuld’.

De actrices zijn niet de Julia Roberts van morgen, wel moeders en grootmoeders uit Brussel. Amateurs die houden van theater. Ze zijn rijk aan levenservaring die ze delen met elkaar en met het publiek. Daar is moed voor nodig. De documentaire is dan ook een ode aan alle deze dappere vrouwen die meewerkten.

We spelen ondertussen zo’n 8 jaar -in Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Parijs - telkens voor veel verschillende publieken gaande van gedetineerden en alfabetiseringsklassen tot tieners en mama’s uit de buurt. 

Onze ervaringen willen we vertellen en delen in de documentaire: hoe werken we, waarom doen we dit, wat zijn de effecten, wat kunnen we hieruit leren … Met deze documentaire zetten we de gesprekken verder. Daarnaast laat het de kracht van forumtheater zien, hoe het werkt en wat het is.

 

 

 

De documentaire komt uit in het najaar van 2022.

 

 

Actrice Mimouna vertelt

"Forumtheater geeft mij veel voldoening. Ook wij hebben problemen. En soms zijn die zo groot, dat het niet meer lukt om oplossingen te zien. Wanneer wij spelen nodigen we het publiek uit om het woord te nemen. Om oplossingen te zoeken, om anders te reageren. Het is dus goed mogelijk dat het publiek met een oplossing komt die we zelf niet zagen. Zo kan Forumtheater niet alleen anderen helpen maar ook onszelf. Want je kan een situatie veranderen. Het kan beter. En de dialoog, dat is ons sterkste wapen.”

Meet the director Har Tortike

“Forumtheater is een manier om het gesprek aan te gaan over thema’s van onderdrukking en te zoeken naar oplossingen. Van zodra je het over onderdrukking hebt, kom je op zware onderwerpen. En toch wordt er tijdens een voorstelling veel gelachen. Omdat het zo herkenbaar is of omdat het spel van de actrices zo grappig is. Onze basisboodschap bij alles wat we spelen is: je bent niet de enige én het is niet jouw schuld. Want dat is wat mensen in een onderdrukte situatie vaak denken. Dat ze de enige zijn die dit meemaken en dat het wel hun schuld zal zijn. Dit maakt dat ze er niet over durven praten en dat er een deken van schaamte over hen gaat. En net dààr zit de kracht van Forumtheater. Door dingen openlijk te bespreken beseffen ze: ik ben niet alleen. En van daaruit ontstaat de verandering.”

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule.

Reeds eerder zette Citizenne samen met Caleidoscoop van GC Vaartkapoen Forumtheater in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld en radicalisering) bespreekbaar te maken. 

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten en verscheen regelmatig in de pers.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Le théâtre-forum en tant que méthode semble être une formule de succès. 

Citizenne, ensemble avec Caleidoscoop du GC Vaartkapoen, a déjà utilisé le théâtre forum comme méthodologie pour rendre des thèmes difficiles (pauvreté, violence domestique et radicalisation) plus abordables. 

Forumtheater familiaal geweld