Forumtheater - de documentaire

Al 8 jaar lang maken we met forumtheater maatschappelijke dilemma’s en situaties bespreekbaar. Omdat we onze ervaringen en alles wat we leerden willen delen, maken we nu een documentaire over heikele thema’s, krachtige vrouwen en mogelijke oplossingen. 

Zo kunnen we nog meer mensen inspireren en aanzetten tot gesprek. En tot spelen natuurlijk.

Om deze documentaire te maken, missen we nog budget. Om de montage te doen en het traject vorm te geven. Daarom starten we nu een Growfunding campagne. En jij kan ook steunen.

 

 

Forumtheater is een manier om het gesprek aan te gaan over gevoelige thema’s en te zoeken naar oplossingen. Onder de deskundige vleugels van regisseur Har Tortike spelen de actrices scènes. Vervolgens gaan ze hierover in dialoog met het publiek. Want het publiek mag zich moeien met de voorstelling. Graag zelfs.
Elke keer gebeurt de magie opnieuw: mensen doen mee! Ze lachen om de herkenbaarheid, ze blozen, ze discussiëren over wie nu wel of niet gelijk heeft, ze denken mee na over oplossingen. En ze horen: ‘je bent niet alleen’... ‘het is niet jouw schuld’.

 

De actrices zijn niet de Julia Roberts van morgen, wel moeders en grootmoeders uit Brussel. Amateurs die houden van theater. Ze zijn rijk aan levenservaring die ze delen met elkaar en met het publiek. Daar is moed voor nodig. De documentaire is dan ook een ode aan alle deze dappere vrouwen die meewerkten.

 

We spelen ondertussen zo’n 8 jaar -in Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Parijs - telkens voor veel verschillende publieken gaande van gedetineerden en alfabetiseringsklassen tot tieners en mama’s uit de buurt. 

 

Onze ervaringen willen we vertellen en delen in de documentaire: hoe werken we, waarom doen we dit, wat zijn de effecten, wat kunnen we hieruit leren … Met deze documentaire zetten we de gesprekken verder. Daarnaast laat het de kracht van forumtheater zien, hoe het werkt en wat het is.

 

Om deze documentaire te maken, missen we nog budget. Om de montage te doen en het traject vorm te geven. Want ook het maken van de docu doen we helemaal in de filosofie van het project: samen, organisch en met respect voor iedereen.

 

Om aan het nodige budget te komen, starten we vanaf 10 september een Growfunding-campagne op. Steun jij ons ook?

 

 

Wat is forumtheater?

Forumtheater is participatief theater dat vertrekt van een aantal korte, vooraf uitgewerkte scènes.

Maatschappelijke dilemma's en situaties waarin sprake is van onderdrukking, achterstelling of discriminatie zijn onze voedingsbodem.

Al dialogerend met de toeschouwers wordt er vervolgens gezocht naar oplossingen voor deze ongewenste situaties en naar mogelijke alternatieven. Want bij forumtheater mag het publiek zich bemoeien met de voorstelling. Graag zelfs!

Forumtheater nodigt niet alleen uit tot kritisch nadenken. Het laat ook zien dat verandering mogelijk is.

 

Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui s'appuie sur un certain nombre de scènes courtes et prédéfinies.

Les dilemmes sociaux et les situations d'oppression, de privation ou de discrimination sont notre point de départ.

Par le dialogue avec les spectateurs, nous cherchons ensuite des solutions à ces situations indésirables et des alternatives possibles. Après tout, dans le théâtre-forum, le public a le droit de s'immiscer dans le spectacle. On le souhaite d'ailleurs !

Le théâtre-forum n'invite pas seulement à la pensée critique. Il montre aussi que le changement est possible.

Forumtheater als methodiek blijkt een succesformule.

Reeds eerder zette Citizenne samen met Caleidoscoop van GC Vaartkapoen Forumtheater in als methodiek om moeilijke thema's (armoede, huiselijk geweld en radicalisering) bespreekbaar te maken. 

Het Brusselse Forumtheater Radicalisering kreeg de Ultima 2016 Amateurkunsten en verscheen regelmatig in de pers.
Dit verscheen in het juryrapport:

Het Forumtheater Radicalisering slaagt erin om maatschappelijke onderwerpen op het scherpst van de snee op een creatieve, uitdagende en inspirerende manier bespreekbaar te maken. Dat dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond, die dicht bij de problematiek staan (soms zelfs persoonlijk betrokken zijn) is des te bewonderenswaardiger.

Le théâtre-forum en tant que méthode semble être une formule de succès. 

Citizenne, ensemble avec Caleidoscoop du GC Vaartkapoen, a déjà utilisé le théâtre forum comme méthodologie pour rendre des thèmes difficiles (pauvreté, violence domestique et radicalisation) plus abordables. 

Forumtheater familiaal geweld