Izran Revisited!

Izran Revisited is een meerjarig project waarin de traditie van de izran centraal staat.

Izran is een vorm van gezongen poëzie uit Noord-Marokko, al dan niet begeleid door de bendir of adjoun, een traditioneel instrument. Het staat bol van de metaforen en heeft als doel meningen kenbaar te maken. 

 
Deze orale traditie wordt door de Amazigh van generatie op generatie doorgegeven.
Een erg oud gebruik, dat onder druk kwam te staan door de vele markante evenementen tijdens de vorige eeuw in de Rif.
Toch blijven bepaalde ritmes en woorden verder leven in het onbewuste. Vandaag zingen tweede en derde generaties jongeren, geboren in Europa, terug de gezangen van hun voorouders. Ze mixen Izran met elektro, hiphop, rai, …

 

Lees het interview met de bezielsters van het project voor meer achtergrond.

L'Izran est une forme de poésie chantée, accompagnée ou non par le bendir ou l'adjoun, un instrument traditionnel. Cette tradition orale, pleine de métaphores, est transmise de génération en génération par les Amazighs. Il s'agit d'une coutume très ancienne, qui a été mise à mal par les nombreux événements marquants du siècle dernier dans le Rif.


Et pourtant .... Aujourd'hui, les deuxième et troisième générations de jeunes, nés en Europe, chantent à nouveau les chansons de leurs ancêtres. Ils mélangent l'Izran avec l'électro, le hip-hop, le rai, ... et remettent cette forme d'art sur la carte.

2024

 • Expo 'Izran Na'Rif' - Levend Erfgoed 

  Van 13 april tot 12 mei 2024 loopt de expo ‘Izran Na'Rif - Levend Erfgoed’. De expo informeert en laat bezoekers izran beleven via foto's, luisterfragmenten, verhalen, stukjes geschiedenis, ... Tijdens de duur van de expo organiseren we verschillende workshops en activiteiten die de izran echt laten leven. Lees er hier meer over.
   

 • Boek 'izran, erfgoed in woord en muziek'
  In opdracht van Citizenne schreef Fatiha Saidi een boek over de izran: 'izran, erfgoed in woord en muziek'. In dit boek helpt Fatiha ons om de izran beter te begrijpen. Dat doet ze vooral door, naast de theorie, getuigen aan het woord te laten. Het resultaat is een verzameling aan emoties, verhalen, herinneringen, beelden uit de kindertijd en alledaagse situaties. Lees er hier meer over.

 

 • Expo 'Izran Na'Rif'
  Héritage Vivant

Du 13 avril au 12 mai 2024 se déroule l'exposition "Izran Revisited". L'exposition informe et permet aux visiteurs de vivre l'izran à travers des photos, des extraits sonores, des histoires, des morceaux d'histoire, ... Pendant la durée de l'exposition, nous organisons différents ateliers et activités qui font vraiment revivre l'izran. Découvrez-en plus ici.

 • Livre 'Sous les izran, l'héritage

A la demande de Citizenne, Fatiha Saidi a écrit un livre sur les izran : "Sous les izran, l'héritage".
Dans ce livre, Fatiha nous aide à mieux comprendre les izran. Elle le fait principalement en laissant la parole aux témoins, en plus de la théorie. Le résultat est une collection d'émotions, d'histoires, de souvenirs, d'images d'enfance et de situations quotidiennes. Découvrez-en plus ici.

 

Terugblik

 

 • Tijdens meerdere ateliers brachten we Maghrebijnse vrouwen samen om zoveel mogelijk izran te delen. Onder begeleiding van Fatoum werd er samen gezongen en uitgewisseld.
   
 • In een reeks workshops werd de kunst van de Izran aangeleerd en/of geperfectioneerd. 
   
 • We doken in de betekenis van deze poëzie en hielden ze tegen het licht van de diaspora. We verzamelden familieverhalen en verhalen over de migratiegeschiedenis en gebruikten ze als bron voor reflectie en discussie.
 • Lors de plusieurs ateliers, nous avons réuni des femmes maghrébines pour partager un maximum d'izran. Accompagnées par Fatoum, elles ont chanté et partagé ensemble.
   
 • Une série d'ateliers a permis d'enseigner et/ou de perfectionner l'art de l'izran. 
   
 • Nous avons approfondi le sens de cette poésie et l'avons confrontée à la lumière de la diaspora. Nous avons recueilli des histoires familiales et des récits de l'histoire de la migration et les avons utilisés comme sources de réflexion et de discussion.

Een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen. I.s.m. Huis van Culturen Molenbeek, Darna en vele andere partners.
Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel

Sfeerbeelden van de Kick Off op 26 september

Foto's Renée Lorie