Izran Revisited!

Until the lion tells his side of the story the tale of the hunt will always glorify the hunter.

Het project

Izran Revisited is een meerjarig project waarin de traditie van de Izran - gezongen poëzie uit Noord-Marokko - centraal staat.

 

Wat gaan we doen?

 • In een eerste fase organiseren we ateliers. In die ateliers brengen we Maghrebijnse vrouwen samen om zoveel mogelijk Izran te delen met elkaar en om te onderzoeken welke er allemaal zijn. Onder begeleiding van Fatoum zingen we samen en gaan we met elkaar in gesprek.
   
 • We blazen de Izran nieuw leven in. We organiseren een reeks workshops waarin je de kunst van de Izran kan leren en perfectioneren. We maken ook nieuwe creaties samen met hedendaagse artiesten.
   
 • We duiken in de betekenis van deze poëzie en houden ze tegen het licht van de diaspora. We verzamelen familieverhalen en verhalen over de migratiegeschiedenis en gebruiken ze als bron voor reflectie en discussie.
   
 • We brengen de Izran in kaart zoals die wordt beleefd in Molenbeek en bij uitbreiding in Brussel. We leggen een databank aan met luisterfragmenten i.s.m. Erfgoedcel Brussel.

 

Izran Revisited, un projet en trois parties sur plusieurs années. Qu'allons-nous faire ?

 • Dans un premier temps, nous organisons des ateliers. Dans ces ateliers, nous réunissons des femmes du Maghreb pour partager et explorer autant d'Izran que possible. Sous la direction de Fatoum, nous chantons ensemble et discutons.
   
 • Nous organisons une série d'ateliers au cours desquels les participants apprennent et perfectionnent l'art de l'Izran. Nous réalisons également de nouvelles créations en collaboration avec des artistes contemporains.
   
 • Nous nous penchons sur le sens de cette poésie en rapport avec la diaspora. Avec ses riches métaphores, l'Izran réussit à exprimer ce qui est difficile à dire. Nous recueillons des histoires familiales et des récits sur l'histoire de la migration et les utilisons comme source de réflexion et de discussion.
   
 • On fait le point sur l'Izran tel qu'il est vécu à Molenbeek et par extension à Bruxelles. Nous créons une base de données avec des clips audio en collaboration avec ‘Erfgoedcel Brussel’.

Izran Workshops - najaar 2021

Dans une série d'ateliers, nous chantons Izran sous la direction experte de Fatoum. Nous partageons les mélodies, la technique et les rythmes qui lui sont inhérents et recueillons les textes poétiques. Nous nous penchons sur le sens de cette poésie et la portons à la lumière de la diaspora. Nous recueillons des histoires familiales et des récits de migration et les utilisons comme source de réflexion et de discussion.

Fatoum est un nom connu qui interprète des chansons traditionnelles amazigh et aime enseigner son art (chant nasal, bendir, poésie, combats) aux autres.

In een aantal workshops zingen we Izran onder de deskundige begeleiding van Fatoum. We delen melodieën, techniek en ritmes die er eigen aan zijn en verzamelen de poëtische teksten.

Fatoum is een bekende naam die traditionele Amazigh-liedjes brengt en haar kunst (nasale zang, bendir, poëzie, battles) graag wil aanleren aan anderen.

De workshops gaan door in Molenbeek, Sint-Gillis of Sint-Joost. Klik op de banner hierboven voor de exacte data.

Waarom we dit doen? Lees het interview met de bezielsters van het project.

Wat is Izran

Izran is een vorm van gezongen poëzie, al dan niet begeleid door de bendir of adjoun, een traditioneel instrument. Het staat bol van de metaforen en heeft als doel meningen kenbaar te maken. 

 
Deze orale traditie wordt door de Amazigh van generatie op generatie doorgegeven.
Een erg oud gebruik, dat onder druk kwam te staan door de vele markante evenementen tijdens de vorige eeuw in de Rif.
Toch blijven bepaalde ritmes en woorden verder leven in het onbewuste. Vandaag zingen tweede en derde generaties jongeren, geboren in Europa, terug de gezangen van hun voorouders. Ze mixen Izran met elektro, hiphop, rai, …

 

 

L'Izran est une forme de poésie chantée, accompagnée ou non par le bendir ou l'adjoun, un instrument traditionnel. Cette tradition orale, pleine de métaphores, est transmise de génération en génération par les Amazighs. Il s'agit d'une coutume très ancienne, qui a été mise à mal par les nombreux événements marquants du siècle dernier dans le Rif.


Et pourtant .... Aujourd'hui, les deuxième et troisième générations de jeunes, nés en Europe, chantent à nouveau les chansons de leurs ancêtres. Ils mélangent l'Izran avec l'électro, le hip-hop, le rai, ... et remettent cette forme d'art sur la carte.

Izran Revisited! is een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen

I.s.m. Maison du RifMoussem, Masereelfonds, Bouya vzw, MarBel vzw  en vele andere partners.

Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel

 

 

 

Sfeerbeelden van de Kick Off op 26 september

Foto's Renée Lorie

Izran Revisited = een drieluik

Luik 1 - Izran leren zingen en nieuw leven inblazen

De Izran: voorloper van slam poetry!
 

In een aantal workshops maak je kennis met Izran onder de deskundige begeleiding van onder andere Fatoum. Je proeft er van de melodieën, techniek en ritmes die er eigen aan zijn. 
Fatoum is een bekende naam die traditionele Amazigh-liedjes brengt en haar kunst (nasale zang, bendir, poëzie, battles) graag wil aanleren aan anderen.


 

Daarnaast start een groep van een 20-tal jongeren een traject om nieuwe melodieën en teksten te creëren volgens de Izran-traditie maar met een hedendaagse invulling. Dit onder begeleiding van hedendaagse artiesten.

Luik 2 - Izran en de geschiedenis van het Rif

We duiken in de betekenis van deze poëzie en houden ze tegen het licht van de diaspora. We verzamelen familieverhalen en verhalen over de migratiegeschiedenis en gebruiken ze als bron voor reflectie en discussie.

 

Met z’n rijke metaforen slaagt de Izran erin om het moeilijk zegbare toch uit te spreken.
Door ons te verdiepen in de geschiedenis van de Izran leren we ook de geschiedenis van de Rif kennen. 

Deze regio kende een aaneenschakeling van gewelddadige evenementen. Er was de opstand in de jaren 20, oorlog, hongersnood, na de onafhankelijkheid van de Marokkaanse staat kwam de opstand in ‘58, de marche noir in ’75 en het studentenprotest in 84. En nog steeds beweegt er heel wat in die regio. Een gespannen geschiedenis waar men niet makkelijk over praat.

De geschiedenis die we ontdekken via de Izran is niet alleen belangrijk voor Riffijnen of Marokkanen. Door de kolonisatie zijn Europese en Afrikaanse landen sterk met elkaar verweven. We kennen de verhalen vaak enkel vanuit Europees perspectief. Toch zijn er meerdere perspectieven om deze evenementen te bekijken.

Die perspectieven willen we brengen vanuit persoonlijke verhalen aangevuld met academische expertise.

Luik 3 - Izran als immaterieel erfgoed

We brengen de Izran in kaart zoals die wordt beleefd in Molenbeek en bij uitbreiding in Brussel.

Izran is vooral bekend bij de eerste generaties en is een orale traditie. Dat maakt dat veel informatie dreigt verloren te gaan als ze niet ergens wordt opgetekend. Daarom bevragen we de eerste generatie zodat we melodieën en contexten kunnen optekenen. We leggen een databank aan met luisterfragmenten i.s.m. Erfgoedcel Brussel.

Waarom horen we zo weinig over de onrust in de Marokkaanse Rif?

In deze podcast praten Rudi Vranckx en Vincent Byloo met de jonge journalist Yassin Akouh.

 

In Marokko is er een volksrevolutie aan de gang. In de Rif, het gebergte waar ook veel Marokkaanse Belgen hun wortels hebben, stierf in 2016 een jonge visverkoper. De video van zijn gruwelijke dood in een vuilniswagen stak de lont in het kruitvat. De Riffijnen, die al generaties lang economisch achtergesteld worden, eisen eindelijk investeringen in hun streek en een gelijke behandeling. Toch hoor je er amper iets over in onze eigen vaderlandse media. Daar proberen Vranckx en Byloo iets aan te doen, samen met de jonge journalist Yassin Akouh.