Izran Revisited!

Until the lion tells his side of the story the tale of the hunt will always glorify the hunter.

Wat is Izran

Izran is een vorm van gezongen poëzie, al dan niet begeleid door de bendir of adjoun, een traditioneel instrument.  
Deze orale traditie wordt door de Amazigh van generatie op generatie doorgegeven.
Een erg oud gebruik, dat onder druk kwam te staan door de vele markante evenementen tijdens de vorige eeuw in de Rif.
Toch blijven bepaalde ritmes en woorden verder leven in het onbewuste. Vandaag zingen tweede en derde generaties jongeren, geboren in Europa, terug de gezangen van hun voorouders. Ze mixen Izran met elektro, hiphop, rai, …

 

 

Izran Revisited = een drieluik

Luik 1 - Izran leren zingen en nieuwe producties maken

Vol metaforen en met als doel je mening kenbaar te maken, kan je stellen dat Izran een soort voorloper is van slam poetry.
 

In een aantal workshops kan je kennismaken met Izran. Je proeft er van de melodieën, techniek en ritmes die er eigen aan zijn.

Daarnaast start een groep van een 20-tal jongeren een traject om nieuwe melodieën en teksten te creëren volgens de Izran-traditie maar met een hedendaagse invulling.  

Dit alles onder de deskundige begeleiding van onder andere Fatoum een bekende naam die traditionele Amazigh-liedjes brengt en haar kunst (nasale zang, bendir, poëzie, battles) graag wil aanleren aan anderen. Ook hedendaagse artiesten gaan met de jongeren aan de slag. 

Luik 2 - Izran en de geschiedenis van het Rif

Met z’n rijke metaforen slaagt de Izran erin om het moeilijk zegbare toch uit te spreken.
Door te duiken in de geschiedenis van de Izran leren we ook de geschiedenis van de Rif kennen. 

Deze regio kende een aaneenschakeling van gewelddadige evenementen. Er was de opstand in de jaren 20, oorlog, hongersnood, na de onafhankelijkheid van de Marokkaanse staat kwam de opstand in ‘58, de marche noir in ’75 en het studentenprotest in 84. En nog steeds beweegt er heel wat in die regio. Een gespannen geschiedenis waar niet makkelijk over gepraat wordt.

De geschiedenis die we ontdekken via de Izran is niet alleen belangrijk voor Riffijnen of Marokkanen. Door de kolonisatie zijn Europese en Afrikaanse landen sterk met elkaar verweven. We kennen de verhalen vaak enkel vanuit Europees perspectief. Toch zijn er meerdere perspectieven om deze evenementen te bekijken.

Die perspectieven willen we brengen vanuit persoonlijke verhalen aangevuld met academische expertise.

Luik 3 - Izran als immaterieel erfgoed

Izran is vooral bekend bij de eerste generaties en is een orale traditie. Dat maakt natuurlijk dat veel informatie dreigt verloren te gaan als ze niet ergens wordt opgetekend. Daarom willen we de eerste generatie bevragen zodat we melodieën en contexten kunnen optekenen. Om deze te ontsluiten via de erfgoedapp.

Verder dromen we van een documentaire over het leven en de kunst van de zangers van de groep Awlad Cheich Mohind, un groupe Izran masculin qui fait bouger tout âges.

Izran Revisited! is een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen i.s.m. Maison du Rif en vele andere partners.

Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel

Waarom horen we zo weinig over de onrust in de Marokkaanse Rif?

In deze podcast praten Rudi Vranckx en Vincent Byloo met de jonge journalist Yassin Akouh.

 

In Marokko is er een volksrevolutie aan de gang. In de Rif, het gebergte waar ook veel Marokkaanse Belgen hun wortels hebben, stierf in 2016 een jonge visverkoper. De video van zijn gruwelijke dood in een vuilniswagen stak de lont in het kruitvat. De Riffijnen, die al generaties lang economisch achtergesteld worden, eisen eindelijk investeringen in hun streek en een gelijke behandeling. Toch hoor je er amper iets over in onze eigen vaderlandse media. Daar proberen Vranckx en Byloo iets aan te doen, samen met de jonge journalist Yassin Akouh.