Izran Revisited!

Izran Revisited is een meerjarig project waarin de traditie van de izran - gezongen poëzie uit Noord-Marokko - centraal staat.

 

 • Boek 'Sous les izran, l'héritage'

In opdracht van Citizenne schreef Fatiha Saidi een boek over de izran: 'Sous les izran, l'héritage'. 
In dit boek helpt Fatiha ons om de izran beter te begrijpen. Dat doet ze vooral door, naast de theorie, getuigen aan het woord te laten. Het resultaat is een verzameling aan emoties, verhalen, herinneringen, beelden uit de kindertijd en alledaagse situaties. De Franstalige versie van dit boek is vanaf nu te koop bij Citizenne. 

 • Expo 'Izran Revisited'

In het voorjaar van 2024 verschijnt de Nederlandstalige versie van het boek en loopt de expo ‘Izran Revisited’. De expo informeert en laat bezoekers izran beleven via foto's, luisterfragmenten, verhalen, stukjes geschiedenis, ... Tijdens de duur van de expo organiseren we verschillende workshops en activiteiten die de izran echt laten leven. Een uitgebreide kalender volgt. 

 

Waarom dit project?

Lees het interview met de bezielsters van het project.

 

Izran Revisited! is een project van Avansa Citizenne en GC De VaartkapoenI.s.m. Maison du RifMoussem, Huis van Culturen Molenbeek, Masereelfonds, Bouya vzw, MarBel vzw  en vele andere partners.
Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel

Izran Revisited, un projet en trois parties sur plusieurs années. Qu'allons-nous faire ?

Regard en avant

 • Livre 'Sous les izran, l'héritage

A la demande de Citizenne, Fatiha Saidi a écrit un livre sur les izran : "Sous les izran, l'héritage".

Dans ce livre, Fatiha nous aide à mieux comprendre les izran, en particulier en laissant la parole aux témoins, en plus de la théorie. Le résultat est une collection d'émotions, d'histoires, de souvenirs, d'images de l'enfance et de situations quotidiennes. La version en français de ce livre est désormais disponible à la vente chez Citizenne.

 

 • Expo 'Izran Revisited'

Au printemps 2024, la version néerlandaise du livre sera publiée et l'exposition "Izran Revisited" se tiendra. L'exposition informera les visiteurs et leur fera découvrir les izran à travers des photos, des extraits sonores, des histoires, des morceaux d'histoire, etc. Pendant la durée de l'exposition, nous organiserons divers ateliers et activités pour donner vie aux izran. Un calendrier détaillé sera publié ultérieurement.

Wat is Izran

Izran is een vorm van gezongen poëzie, al dan niet begeleid door de bendir of adjoun, een traditioneel instrument. Het staat bol van de metaforen en heeft als doel meningen kenbaar te maken. 

 
Deze orale traditie wordt door de Amazigh van generatie op generatie doorgegeven.
Een erg oud gebruik, dat onder druk kwam te staan door de vele markante evenementen tijdens de vorige eeuw in de Rif.
Toch blijven bepaalde ritmes en woorden verder leven in het onbewuste. Vandaag zingen tweede en derde generaties jongeren, geboren in Europa, terug de gezangen van hun voorouders. Ze mixen Izran met elektro, hiphop, rai, …

 

 

 

L'Izran est une forme de poésie chantée, accompagnée ou non par le bendir ou l'adjoun, un instrument traditionnel. Cette tradition orale, pleine de métaphores, est transmise de génération en génération par les Amazighs. Il s'agit d'une coutume très ancienne, qui a été mise à mal par les nombreux événements marquants du siècle dernier dans le Rif.


Et pourtant .... Aujourd'hui, les deuxième et troisième générations de jeunes, nés en Europe, chantent à nouveau les chansons de leurs ancêtres. Ils mélangent l'Izran avec l'électro, le hip-hop, le rai, ... et remettent cette forme d'art sur la carte.

Terugblik

 

 • Tijdens meerdere ateliers brachten we Maghrebijnse vrouwen samen om zoveel mogelijk izran te delen. Onder begeleiding van Fatoum werd er samen gezongen en uitgewisseld.
   
 • In een reeks workshops werd de kunst van de Izran aangeleerd en/of geperfectioneerd. 
   
 • We doken in de betekenis van deze poëzie en hielden ze tegen het licht van de diaspora. We verzamelden familieverhalen en verhalen over de migratiegeschiedenis en gebruikten ze als bron voor reflectie en discussie.
 • Lors de plusieurs ateliers, nous avons réuni des femmes maghrébines pour partager un maximum d'izran. Accompagnées par Fatoum, elles ont chanté et partagé ensemble.
   
 • Une série d'ateliers a permis d'enseigner et/ou de perfectionner l'art de l'izran. 
   
 • Nous avons approfondi le sens de cette poésie et l'avons confrontée à la lumière de la diaspora. Nous avons recueilli des histoires familiales et des récits de l'histoire de la migration et les avons utilisés comme sources de réflexion et de discussion.

Sfeerbeelden van de Kick Off op 26 september

Foto's Renée Lorie

Waarom horen we zo weinig over de onrust in de Marokkaanse Rif?

In deze podcast praten Rudi Vranckx en Vincent Byloo met de jonge journalist Yassin Akouh.

 

In Marokko is er een volksrevolutie aan de gang. In de Rif, het gebergte waar ook veel Marokkaanse Belgen hun wortels hebben, stierf in 2016 een jonge visverkoper. De video van zijn gruwelijke dood in een vuilniswagen stak de lont in het kruitvat. De Riffijnen, die al generaties lang economisch achtergesteld worden, eisen eindelijk investeringen in hun streek en een gelijke behandeling. Toch hoor je er amper iets over in onze eigen vaderlandse media. Daar proberen Vranckx en Byloo iets aan te doen, samen met de jonge journalist Yassin Akouh.