Huldiging Fatima Mernissi

Acht jaar na haar overlijden huldigen we op 30/11 Fatima Mernissi.

Geen betere plek om dit te doen dan de prachtige fiets- en wandelbrug die haar naam draagt sinds 2022 en de gemeenten Molenbeek en Brussel-Stad met elkaar verbindt. Kom af met of zonder fiets en neem deel aan het feestelijke eerbetoon op en rond de brug!

 

Fatima Mernissi, was een Marokkaanse sociologe en schrijfster die zich inzette voor de emancipatie en alfabetisering van vrouwen. Zij geloofde dat fietsen voor meisjes en vrouwen hen vrijheid gaf. Door te fietsen kom je op andere plekken en volg je minder evidente paden dan deze die traditioneel voorgeschreven worden.

Huit ans après sa mort, nous rendrons hommage à Fatima Mernissi le 30/11.

Pour ce faire, rien de mieux que le magnifique pont cyclable et piétonnier qui porte son nom depuis 2022 et qui relie les quartiers de Molenbeek et de Bruxelles-Ville. Venez avec ou sans vélo et participez à l'hommage festif sur et autour du pont !

Fatima Mernissi, sociologue et écrivaine marocaine, a œuvré pour l'émancipation et l'alphabétisation des femmes. Elle pensait que la pratique du vélo par les jeunes filles et les femmes leur donnait de la liberté. Le vélo permet d'aller vers d'autres lieux et d'emprunter des chemins moins évidents que ceux qui sont traditionnellement prescrits.

Programma

12:30: Onthaal fietsers & wandelaars Libelco Hal

13:00: Verwelkoming

13:40: Richting Fatima Mernissi Brug met muziek

14:00: Officiële Onthulling naambord

14:30: Receptie & Opening expo Fatima’s Salon in gemeentehuis Molenbeek

Tot 12 januari kan je Fatima Mernissi en haar werk beter leren kennen in het Filosofisch salon opgesteld in het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek. Dat salon met haar persoonlijke spullen, waaronder vinylplaten, jurken en schoenen biedt een intieme ervaring. Centraal staat de documentaire "Je crois qu'il y a une confusion chez vous. Vous pensez que je cherche à vous imiter. Bezoekers kunnen er comfortabel zitten en haar leven en werk verkennen via literatuur en muziek.

Jusqu'au 12 janvier, vous pouvez faire plus ample connaissance avec Fatima Mernissi et son travail au salon philosophique installé dans l'hôtel de ville de Molenbeek-Saint-Jean. Ce salon, qui contient des objets personnels de l'artiste, notamment des disques vinyles, des robes et des chaussures, offre une expérience intime. Le documentaire "Je crois qu'il y a une confusion chez vous. Vous pensez que je cherche à vous imiter. Les visiteurs peuvent s'y installer confortablement et explorer sa vie et son œuvre à travers la littérature et la musique.

Een initiatief van Saddie Choua en Saffina Rana in het kader van de Fatima Mernissi Leerstoel. In samenwerking met VUB Rhea - Expertisecentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit, VUB Crosstalks, Avansa Citizenne en de gemeente Molenbeek.