EXPO: Izran N'Arif, Levend Erfgoed

 

 

Met heel veel warmte kijken we terug op de Expo Izran N'Arif (13 april tot 12 mei 2024).
De expo slaagde erin de tijdloze schoonheid en betekenis van de izran (gezongen Riffijnse poëzie) tot leven te brengen. Een unieke gebeurtenis aangezien er geen officieel archief met izran bestaat.
Curator Badr El Hammami benadrukte in deze tentoonstelling niet alleen de schoonheid van de izran, maar maakte ook verbindingen tussen het werk van hedendaagse kunstenaars en traditionele Amazigh-objecten.

De hele duur van de expo kon het publiek deelnemen aan workshops, concerten, lezingen, ... Samen zingen, samen luisteren, samen dansen op de ritmes van de adjoun. De expo bracht niet alleen erfgoed tot leven, het bracht vooral mensen samen.
 

Avec beaucoup de chaleur, nous revenons sur l'Expo Izran N'Arif (13 avril - 12 mai 2024). L'exposition a réussi à faire revivre la beauté intemporelle et le sens de cette poésie chantée. Un événement unique car il n'existe aucun archive officiel d'Izran. Le commissaire, Badr El Hammami, a souligné dans cette exposition non seulement la beauté de l'Izran, mais a également établi des liens entre le travail des artistes contemporains et les objets traditionnels amazighs.

Tout au long de l'exposition, le public a pu participer à des ateliers, des concerts, des conférences, ... Chanter ensemble, écouter ensemble, danser ensemble sur les rythmes de l'adjoun. L'exposition a non seulement fait revivre le patrimoine, mais a surtout rassemblé les gens.

Expo in 3 delen

Curator Badr El Hammami bouwde de expo op in 3 delen

Het eerste deel vertelt het verhaal van de izran en biedt een kijk in de Amazigh-cultuur en de geschiedenis van Marokko.
In deel twee gaan actuele kunstwerken, visueel en auditief archiefmateriaal met elkaar in dialoog.
In "het salon” kunnen bezoekers samenkomen, uitwisselen en eigen verhalen over deze culturele traditie delen. 

Met dank aan kunstenaars Zakaria El Bakali, Saddie Choua, Makoto, Abdelkarim Aachir, Hanane Bouchnan, Nabila Halim, Nourddine Bouali  voor hun unieke bijdrage

Le conservateur Badr El Hammami a organisé l'exposition en 3 parties.

La première partie raconte l'histoire de l'izran et offre un aperçu de la culture amazighe et de l'histoire du Maroc. La deuxième partie présente des œuvres d'art contemporain en dialogue avec des documents d'archives visuels et auditifs. Dans "le salon", les visiteurs peuvent se rencontrer, échanger et partager leurs propres histoires sur cette tradition culturelle.

Un grand merci aux artistes Zakaria El Bakali, Saddie Choua, Makoto, Abdelkarim Aachir, Hanane Bouchnan, Nabila Halim, Nourddine Bouali pour leur contribution unique.

De expo is onderdeel van het project Izran Revisited!

Een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen. I.s.m. Huis van Culturen Molenbeek, Darna, Maison du Rif en vele andere partners.
Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel