EXPO: Izran N'Arif, Levend Erfgoed

 

 

NL
Van 13 april tot en met 12 mei 2024 in GC De Vaartkapoen


Deze expo belicht de tijdloze schoonheid en betekenis van izran, een eeuwenoude vorm van (gezongen) poëzie uit de Rif. Deze kunstvorm, doorgegeven van (groot)moeder op dochter en van (groot)vader op zoon, bleef lang in de schaduw.
Daar brengt deze expo verandering in.
Curator Badr El Hammami biedt bezoekers een diepgaande verkenning van izran en hun rol binnen de Amazigh-cultuur en de geschiedenis van Marokko.  De expo informeert en laat bezoekers izran beleven via foto's, luisterfragmenten, verhalen, stukjes geschiedenis, ... 

Stap binnen in de fascinerende wereld van izran. Ontdek een rijke geschiedenis en een opwindende hedendaagse revival. 
Kom luisteren, leren en genieten.

Openingsuren expo: dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 16u – zaterdag en zondag 13u tot 18u

Maandag gesloten - Groepen op reservatie 

 

FR
Du 13 avril au 12 mai 2024 au GC De Vaartkapoen

 

Cette exposition met en lumière la beauté intemporelle et la signification de l'izran, une forme ancestrale de poésie (chantée) du Rif. Cette forme d'art, transmise de (grand)mère en fille et de (grand)père en fils, est longtemps restée dans l'ombre.
Cette exposition apporte un changement à cela.
Le conservateur Badr El Hammami offre aux visiteurs une exploration approfondie de l'izran et de leur rôle dans la culture amazighe et l'histoire du Maroc. L'exposition informe et permet aux visiteurs de vivre l'izran à travers des photos, des extraits audio, des narrations, des morceaux d'histoire, ...
Entrez dans le monde fascinant de l'izran. Découvrez une histoire riche et un renouveau contemporain passionnant. Venez écouter, apprendre et apprécier.

 

Heures d'ouverture de l'exposition : du mardi au vendredi de 9h30 à 16h - samedi et dimanche de 13h à 18h

Fermé le lundi - Groupes sur réservation

NL
Tijdens de duur van de expo organiseert Citizenne een hele reeks activiteiten die de izran echt laten leven: workshops, talks, filmvertoningen, .... 

Hier vind je een overzicht.

FR

Pendant la durée de l'exposition, Citizenne organise toute une série d'activités pour donner vie aux izran : ateliers, discussions, projections de films, ...

Vous trouvez un aperçu ici.

Curator Badr El Hammami

Badr El Hammami werd geboren in 1979 in Marokko en woont en werkt in Marseille.
In de artistieke productie van Badr El Hammami komt vaak het concept van ‘anders-zijn’ naar voor, naast onderhandeling, mede-constructie en uitwisseling. In zijn projecten streeft hij ernaar vormen te creëren die reageren op de context waarin ze tot stand komen. 
In zijn werk doorkruisen begrippen als verplaatsing, migratie, grenzen en politiek meer persoonlijke vraagstukken die verband houden met geheugen en familie. Badr El Hammami werkt aan de verstrengeling van kleine en grote geschiedenissen door middel van eenvoudige handelingen of meer complexe projecten.

 

 

Badr El Hammami est né en 1979 au Maroc et vit et travaille à Marseille. Dans la production artistique de Badr El Hammami, le concept de 'différence' est souvent mis en avant, aux côtés de la négociation, de la co-construction et de l'échange. Dans ses projets, il cherche à créer des formes qui réagissent au contexte dans lequel elles sont créées. Dans son travail, des notions telles que le déplacement, la migration, les frontières et la politique traversent des questions plus personnelles liées à la mémoire et à la famille. Badr El Hammami travaille à l'entrelacement des petites et grandes histoires à travers des actions simples ou des projets plus complexes.

Expo in 3 delen

Deel 1
Het eerste deel vertelt het verhaal van de izran en biedt een kijk in de Amazigh-cultuur en de geschiedenis van Marokko. Een belangrijk startpunt om het belang van deze gedichten in ons erfgoed te begrijpen.

Deel 2
In deel 2 gaan actuele kunstwerken, visueel en auditief archiefmateriaal met elkaar in dialoog. Hier onderzoeken en interpreteren hedendaagse kunstenaars het concept van overdracht. Het verleden en het heden komen hier samen, wat leidt tot een boeiende evolutie van onze mondelinge traditie.

Deel 3
In “het salon” kunnen bezoekers samenkomen, uitwisselen en eigen verhalen over deze culturele traditie delen. Badr creëert daarvoor een ruimte waarin betekenisvolle objecten benadrukt worden. Objecten die onze huizen tot schatkamers van herinneringen maken. Een plek waar de gesprekken tussen de bezoekers een voortdurende echo zijn van deze traditie.

La première partie raconte l'histoire de l'izran et offre un aperçu de la culture amazighe et de l'histoire du Maroc. Un point de départ important pour comprendre l'importance de ces poèmes dans notre patrimoine.

Dans la deuxième partie, des œuvres d'art contemporaines, des documents d'archives visuels et auditifs entrent en dialogue. Ici, des artistes contemporains explorent et interprètent le concept de transmission. Le passé et le présent se rejoignent ici, entraînant une évolution captivante de notre tradition orale.

Dans le "salon", les visiteurs peuvent se rencontrer, échanger et partager leurs propres histoires sur cette tradition culturelle. Badr crée un espace où des objets significatifs sont mis en valeur. Des objets qui transforment nos maisons en coffres-forts de souvenirs. Un lieu où les conversations entre les visiteurs sont un écho constant de cette tradition.

De expo is onderdeel van het project Izran Revisited!

Een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen. I.s.m. Huis van Culturen Molenbeek, Darna, Maison du Rif en vele andere partners.
Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel