D-DAY Empathie

D-Day Empathie: een dag vol interventies en acties, allemaal in het teken van empathie

Samen met tientallen bondgenoten liet Citizenne de nietsvermoedende Brusselse passant ervaren wat het oplevert om je te verplaatsen in de gevoelens van de ander.

De ‘Levende Boeken’ in de bib van Schaarbeek, het groepje Free Listeners in de Kliniek Sint-Jan of de begeleiders van het Eye Contact Experiment, allemaal hadden ze hetzelfde doel die dag. Meer begrip, meer luisterbereidheid en meer connectie brengen in tijden waar polarisering en versnippering heersen.

D-Day Empathie 7 december 2019

Het mooiste was dat we de diversiteit van Brussel ook echt op onze matten zagen, sommige mensen waren tot tranen toe geroerd. Zo mooi.

D-Day Empathie: une journée pleine d'interventions et d'actions, toutes dans le signe de l'empathie.
Avec des douzaines d'alliés, Citizenne a permis aux passants bruxellois qui ne se doutaient de rien, de faire l'expérience des avantages de l'empathie.

Les " Livres vivants ", le groupe de Free Listeners de la Clinique Saint-Jean ou les participants au Eye Contact Experiment, tous avaient le même objectif ce jour-là. Plus de compréhension, plus d'écoute et plus de connexion en période de polarisation et de fragmentation.

Free Listening, Empathiespel, Eye Contact Experiment, Empathy walk, Kookatelier, Tour d'amour, Levende Bibliotheek, Birds: performance

D-Day Empathie - Eye Contact Experiment