BOEK: Izran, erfgoed in woord en muziek

NL
Het boek ’Izran, erfgoed in woord en muziek’ van Fatiha Saidi is te koop bij Citizenne. Een prachtig boek vol emoties, verhalen en herinneringen over de rijkdom van izran, gezongen poëzie uit Noord-Marokko.

Wil je graag een exemplaar kopen? Kom dan even langs bij Citizenne of stuur een mailtje naar info at avansa-citizenne.be.
Prijs: 10€ 


FR
Le livre de Fatiha Saidi "Sous les izran, l'héritage" est désormais en vente chez Citizenne. Un beau livre empli d'émotions, d'histoires et de souvenirs sur la richesse de l'izran, la poésie chantée du nord du Maroc.
 

Vous souhaitez acheter un exemplaire ? Passez à Citizenne ou envoyez un courriel à info at avansa-citizenne.be.

Prix: 10€

NL

In opdracht van Citizenne schreef Fatiha Saidi een boek over de izran: ‘Izran, erfgoed in woord en muziek’. 
In dit boek helpt Fatiha ons om de izran beter te begrijpen. Dat doet ze vooral door, naast de theorie, getuigen aan het woord te laten. Het resultaat is een verzameling aan emoties, verhalen, herinneringen, beelden uit de kindertijd en alledaagse situaties. De ziel van orale geschiedenis vangen in een boek is niet eenvoudig. Toch slaagt Fatiha hier wonderwel in.

Fatiha lanceert met dit boek een uitnodiging om het verleden rijk aan cultuur en tradities te (her)ontdekken. Niet vanuit nostalgie maar als bron voor vernieuwing. Of je nu nieuwsgierig bent naar het begrijpen van andere culturen, 
gepassioneerd bent door izran of een echte kenner bent, je zal, pagina na pagina, prachtige ontdekkingen doen.


FR

À la demande de Citizenne, Fatiha Saidi a écrit un livre sur les izran : “Sous les izran, l’héritage”.

Dans ce livre, Fatiha nous aide à mieux comprendre les izran. Au delà de la théorie, elle le fait nottament en laissant la parole aux témoins. Le résultat est un recueil d’émotions, d’histoires, de souvenirs, d’images d’enfance et de situations quotidiennes. Saisir l’âme de l’histoire orale dans un livre n’est pas facile. Pourtant, Fatiha y parvient à merveille.

Avec ce livre, Fatiha lance une invitation à (re)découvrir un passé riche en culture et traditions. Non pas par nostalgie, mais comme source de renouveau.
Que vous soyez curieux de comprendre d’autres cultures, passionné par les izran ou un véritable expert, vous ferez, page après page, de belles découvertes.

 

 

Dit boek werd geschreven in opdracht van Citizenne in het kader van het project Izran Revisited!

Een project van Avansa Citizenne en GC De Vaartkapoen. I.s.m. Huis van Culturen Molenbeek, Darna en vele andere partners.
Met de financiële steun van Erfgoedcel Brussel