Annie, Schuman 12/12/2018

Het is het mooiste beroep ter wereld! Je staat in het hart van alle emoties, vroedvrouw is een job gedragen door gevoelens. Even mag je getuige zijn van één van de mooiste dingen in het leven, wat een privilege. Na 40 jaar huil ik soms nog mee met ouders wanneer hun kindje geboren wordt. Nu mijn kinderen groot zijn, kan ik me naast het werk ook engageren voor de vakbond. Ik geloof vooral erg in het idee dat een andere wereld mogelijk is. Daar zet ik me voor in. Dat is vrij makkelijk. Zo zal ik zondag gaan betogen. Gaan tegenbetogen eigenlijk. Er is een manifestatie gepland door extreem-rechtse groeperingen die tegen het migratiepact zijn van Marrakech. We verzamelen in het Maximilaanpark waar een vreedzame tegenbetoging doorgaat. Eentje die staat voor solidariteit en warmte. Laatst was het de verjaardag van de mensenrechten. Mijn kinderen weten amper waar het over gaat. We hebben zo een bruikbaar kader, misschien moeten we dit meer in praktijk brengen?

Dit gedicht werd voor haar geschreven