Women@work

Het project Women@work versterkt, coacht en ondersteunt anderstalige vrouwen met een beperkte leerbaarheid. Het doel? Hen laten doorstromen naar een kwaliteitsvolle arbeidsplek in Brussel.

Daarnaast sensibiliseert het meertalige werkgevers over de vele, discriminerende factoren en hoe daar mee om te gaan.

We werken dus op 2 fronten.

 

 

Citizenne organiseert -in co-creatie met de vrouwen- een hele reeks laagdrempelige workshops, die nauw aansluiten bij hun leefwereld. We brengen hun talenten in kaart en gaan op zoek naar sterktes en krachten. Dit in tegenstelling tot de traditionele dienstverlening die zich veelal richt op wat deze vrouwen moeten verbeteren in plaats van te vertrekken van wat ze al kunnen.

 

 

Sinds 2004 moeten werklozen actief op zoek gaan naar een job. Ter ondersteuning van deze werkzoekenden bestaan er heel wat diensten: denk aan opleidingen, hulp bij sollicitatie, …
Er is echter één doelgroep die nauwelijks voorkomt in de statistieken en dus ook niet de aangepaste ondersteuning krijgt: anderstalige vrouwen met een beperkte leerbaarheid.

Zij zijn een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt omwille van uiteenlopende factoren:

  • Er spelen stereotype rolpatronen. De zorg voor jonge kinderen krijgt bijvoorbeeld voorrang. Of de zoektocht naar werk is niet prioritair.
  • Ze zijn veelal laaggeschoold of hun buitenlands diploma wordt niet erkend
  • Het dragen van een hoofddoek is vaak niet toegelaten op de werkplek.

Dit, vaak nog in combinatie met een beperkte leerbaarheid*, beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt.

Nochtans geven deze vrouwen aan dat niet werken weegt op hun gezondheid, zelfbeeld en welzijn (bv. eenzaamheid, sociale uitsluiting,…). Dit leidt vaak ook tot armoede.

 

Tijd dus om werk te maken van meer werk voor deze vrouwen

 

 

 

Women@work is een project van Emino ism Citizenne.
Emino is een organisatie die de professionele (re)-integratie wil bevorderen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

*beperkte leerbaarheid = de moeilijkheid om de taal of een specifiek takenpakket onder de knie te krijgen.