Ode aan de eenzaamheid

#lonilinessisokay

'Great art reaches through the fog towards the secret heart and it shows it to you, holds it before you. You feel understood. You feel heard. That’s why we come to art, we feel less alone. We are less alone. You see, through art, that others have felt the way you have – And you feel better. ‘ Khaled Hosseini

Met het project 'ode aan de eenzaamheid' willen we eenzaamheid omarmen als een universeel gevoel dat onlosmakelijk verbonden is met het leven. In die zin kan het ons ook verbinden, tenminste als we het bespreekbaar maken. 
So let's talk, vanaf het najaar. En let's make art want kunst zal in dit project een belangrijke rol spelen. 

Meer nieuws vanaf september.

Eenzaamheid heeft vele gezichten. Het is een complex gegeven. Eén van de grote sociale problemen van onze tijd én een taboeonderwerp. Dat maakt dat veel mensen het gevoel wegwuiven, onderdrukken of zich ervoor schamen.
En dat willen we graag anders.

WANT

Eenzaamheid is waardevol en een signaal om in verbinding te gaan en/of motor van creativiteit

Eenzaamheid draagt ook iets waardevols in zich. De Nederlandse filosofe Marjan Slob noemt het een noodzakelijk begin van transformatie en dus een gezond teken. De leegte, een negatief gevoel, spoort ons aan om in actie te treden: nieuwe verbindingen te zoeken, contacten aan te gaan, en/of ermee te leren omgaan.  In die zin is het een kracht die in beweging zet

WAT

In dit project benaderen we eenzaamheid vanuit deze 2 invalshoeken. Enerzijds zetten we in op het aanvaarden en normaliseren ervan, anderzijds houden we een warm pleidooi voor de waarde ervan.

We zetten experimenten op om eenzaamheid bespreekbaar te maken en mensen te verbinden.

We onderzoeken wat cultuur kan betekenen in dit thema. Hoe helpt literatuur, poëzie, muziek, kunstwerken ... om eenzaamheid uit te beelden en individuen te verbinden met iets groters dan henzelf? Hoe verzachtend en troostrijk is cultuur? En hoe kunnen we zelf op een creatieve manier expressie geven aan een eenzaamheidsgevoel.

 

Dit artikel van de Correspondent is alvast overtuigd van de link. Het vertelt wat kunst met eenzaamheid doet. Of is het andersom?

 

Hou deze pagina in de gaten. Concrete acties en activiteiten in het najaar 2023.