Duik in Vorst

Hieronder vind je alle plekken die we bezochten tijdens onze Duik in Vorst plus nog een paar extra tips.

 

1. LDC Miro

 = Lokaal Dienstencentrum Miro

 • Waarom moet je er heen?
  Woon je in Vorst en heb je een hulpvraag of nood aan een babbeltje? Welkom in het dienstencentrum Miro. Je kan hier ook deelnemen aan bewegingsateliers, crea-ateliers, taallessen, etc …. Heb je een hongertje? Miro maakt dagelijks een verse maaltijd klaar.
 • Adres: De Merodestraat 449, 1190 Vorst
 • Infohttps://ld3.be/miro-nieuw/ ​​​​​​​

= Centre de services local Miro

Pourquoi y aller ?

Vous vivez à Forest et vous avez besoin d'aide ou envie de papoter? Bienvenue au centre Miro. Vous pouvez également y participer à des ateliers sportifs ou créatifs, des cours de langue, etc. .....Envie de manger un bout? Miro prépare un repas frais tous les jours.

Adresse : 449 rue De Merode, 1190 Forest

2. Maxima Communa

 = Een plek voor de buurt

 • Waarom moet je er heen?
  Heb je nood aan ruimte en inspiratie? Maxima heeft 6000m² ter beschikking. Je kan er cursussen volgen, er is een medialab, gedeelde bureaus, …. En er gaan heel wat evenementen door. Er is ruimte voor kunstenaars, ambachtslieden en het biedt ook woonruimte aan een 10-tal vrouwen in precaire omstandigheden.
 • Adres: Montenegrostraat 144, 1190 Vorst
 • Infohttps://communa.be/les-lieux/maxima

= Un lieu pour le voisinage

Pourquoi y aller ?

Vous avez besoin d'espace et d'inspiration ? Maxima dispose de 6000m². Vous pouvez y suivre des cours, il y a une médiathèque, des bureaux partagés, .... . Vous pouvez participer à des évènements; il y a un espace pour des artistes et des artisans. En plus de tout cela une dizaine de femmes en situation précaire peuvent y trouver un logement.

Adresse : 144 rue Montenegro, 1190 Forest

3. Wiels

  = Het centrum voor hedendaagse kunst in Brussel 

 • Waarom moet je er heen?
  Hou je van hedendaagse kunst? Wiels heeft regelmatig nieuwe expo’s van zowel nationale als internationale artiesten. Beroemde maar ook nieuw talent. Na je bezoek kan je in de bookshop snuisteren in kunstboeken of iets drinken in het Wiels-café. Wil je graag een fantastisch zicht over Brussel? Het dak van Wiels is gratis toegankelijk.
 • Adres: Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst
 • Infohttps://www.wiels.org/nl

= Centre d'art contemporain de Bruxelles

Pourquoi y aller ?

Vous aimez l'art contemporain ? Le Wiels présente régulièrement de nouvelles expositions d'artistes nationaux et internationaux, tant célèbres que nouveaux. Après votre visite, vous pourrez parcourir les livres d'art dans la librairie ou prendre un verre au café Wiels. Vous souhaitez avoir une vue imprenable sur Bruxelles ? Le toit du Wiels est accessible gratuitement.

Adresse : 354 avenue Van Volxem, 1190 Forest

4. Moerassen aan Wiels

= Moerasgebied
 

 • Waarom moet je er heen?
  Ooit een bouwproject. Nu een moeras waar je heerlijk kan wandelen temidden van diverse fauna en flora. Voor hoelang? Dat weet niemand. Ga erheen, je kan er gewoon binnenwandelen.
 • Adres: Luttrebruglaan, naast het Wiels, vrij te bezoeken

= Un vestige de marécage

Pourquoi y aller ?

Autrefois un projet de construction, c'est aujourd'hui un marécage où l'on peut faire de belles promenades au milieu d'une faune et d'une flore variées. Pour combien de temps ? Personne ne sait. Allez-y, vous pouvez y entrer librement.

Adresse : Pont de l'avenue Luttre, à côté du Wiels, visite libre

5. Wijkantenne

= Het centrale infopunt van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne

 • Waarom moet je er heen?
  Benieuwd wat er allemaal te beleven valt in jouw wijk? Stap dan eens binnen bij de  Wijkantenne. Zij helpen je graag verder. Je zal er ook verschillende initiatieven en projecten vinden.  
 • Adres: Wielemans Ceuppenslaan 1, 1190 Vorst
 • Infohttps://cqdw-dwcw.blogspot.com/p/antenne.html

= Point d'information central dans le cadre du contrat de quartier durable Wiels-sur-Senne

Pourquoi y aller ?

Vous êtes curieux de savoir ce qui est proposé dans votre quartier ? L’antenne de quartier sera ravie de vous informer. Vous y trouverez également des initiatives et projets de tout genre.

Adresse : 1 avenue Wielemans Ceuppens, 1190 Forest

6. GC Ten Weyngaert

= Het Nederlandstalig gemeenschapscentrum van Vorst

 • Waarom moet je er heen?
  In dit gemeenschapscentrum kan je deelnemen aan heel wat activiteiten: theater, film, concerten, een workshop patisserie, … . Ook kinderen zijn hier zeer welkom. Heb je zin om vrijwilligerswerk te doen? Ga eens langs. 
 • Adres: Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst
 • Infohttps://www.tenweyngaert.be

= Centre communautaire néerlandophone de Forest

 • Pourquoi  y aller ?
  Dans ce centre, vous pouvez participer à de nombreuses activités : théâtre, cinéma, concerts, atelier de pâtisserie, ...... Les enfants sont également les bienvenus ici. Vous avez envie de faire du bénévolat ? Passez voir les possibilités.
   
 • Adresse : 54, rue des Alliés, 1190 Forest

7. Tram{e}

= Boekhandel, galerij en kruidenier

 • Waarom moet je er heen?
  Hou je van gezelligheid en een huiselijke sfeer waar je makkelijk een babbeltje kunt doen met je buren? Dan moet je bij Tram{e} vzw zijn: een boekhandel, galerij en kruidenier in één. Je kan er ook iets drinken. Een plek waar iedereen zich thuis voelt.
 • Adres: Van Volxemlaan 71, 1190 Vorst
 • Info: https://www.facebook.com/trame.brussels

= une librairie, galerie et herboristerie

Pourquoi y aller ?

Vous aimez une ambiance conviviale et familiale où il est facile de discuter avec vos voisins ? Alors l'asbl Tram{e} est l'endroit idéal : une librairie, une galerie et une épicerie tout en un. Vous pouvez également y prendre un verre. Un lieu où chacun se sent chez soi.

Adresse71, avenue Van Volxemlaan, 1190 Forest

 

Extra Tips

Doe-het-zelf-wandeling Muntpunt en Brukselbinnenstebuiten

= Wandeling van 4,8 km
 

 • Waarom moet je er heen?
  Met deze wandeling krijg je heel wat van hoog en laag Vorst te zien. Je wandelt langs parken, beklimt “Hoogte Honderd”, je passeert een cinema en moskee om uiteindelijk bij Wiels aan te komen.
 • Info: https://www.uitinbrussel.be/wandelingen/vorst-op-eenzame-hoogte of kan gratis afgehaald worden in Muntpunt.

= Promenade de 4,8 km

Pourquoi y aller ?

Cette promenade vous permet de voir beaucoup de Haut Forest et Bas Forest. Vous passez par des parcs, escaladez le "L’Altitude 100", passez devant un cinéma et une mosquée pour finalement arriver à Wiels.

 

Park van Vorst en Dudenpark

 • Waarom moet je er heen?
  Zin in een stevige wandeling? Ga je graag picknicken met de kinderen, of wat voetballen in het gras? In het park van Vorst heb je alle ruimte: het is 13 hectare groot en er zijn 18000m² aan paden en trottoirs. Steek je de Lainésquare over, dan kom je in het Dudenpark. Een groen paradijs in Vorst.

= Le parc de Forest et le Parc Duden 

Pourquoi y aller ?

Envie d'une bonne marche? Vous aimez pique-niquer avec les enfants ou jouer au foot dans l'herbe ? Dans le Parc de Forest, vous avez tout l'espace dont vous avez besoin : il s'étend sur 13 hectares et compte 18 000 m² de chemins et de trottoirs. En traversant le square Lainé, vous entrez dans le parc Duden. Un paradis vert à Forest.

Park Poetik

= Zomers festival in Vorst en Sint-Gillis

 • Waarom moet je er heen?
  Hier kan je in de zomermaanden juli en augustus workshops volgen en komen kijken naar voorstellingen, concerten, parades, … Alles met een groot gevoel voor poëzie. Heb jij een droom voor Brussel? Wil je graag je buren wat beter leren kennen? Dan kan je hier ook vrijwilliger worden.
 • Infohttps://parkpoetik.be/

= Festival d'été à Forest et Saint-Gilles

Pourquoi y aller?

Ici, pendant les mois d'été de juillet et août, vous pouvez assister à des ateliers et venir voir des spectacles, des concerts, des parades... Le tout avec un grand sens poétique. Avez-vous un rêve pour Bruxelles ? Vous aimeriez connaître un peu mieux vos voisins ? Alors vous pouvez aussi devenir bénévole ici.

 

Wandelingen Vorst

= 2 wandelingen
 

= 2 promenades

 

Pourquoi y aller ?

Voulez-vous apprendre à connaître Forest un peu mieux ? Curieux de découvrir des coins inconnus et un patrimoine exceptionnel ? Ces itinéraires de randonnée vous feront traverser Haut et Bas Forest

Divercity complex

= Collectieve voorzieningen + groene recreatieruimte

 • Waarom moet je er heen?
  Zoek je een creche, een jeugdhuis, een dagcentrum voor bejaarden? Hier heb je het allemaal op 1 plek. Je kan er ook iets eten in het restaurant van het horecaopleidingscentrum en er is een moestuin, speeltuin en sportvelden. Voor ieder wat wils dus!
 • Adres: Luttrebruglaan, 1190 Vorst​​​​​​​

= Equipements collectifs + espace vert de récréation

 

Pourquoi y aller ?

Vous cherchez une crèche, un centre de jeunesse, un centre de jour pour les personnes âgées ? Ici, vous avez tout en un seul endroit. Vous pouvez également manger dans le restaurant du centre de formation horeca. Il y a un jardin potager, une aire de jeux et des terrains de sport. Il y en a donc pour tous les goûts !