Duik in Oudergem

Hieronder vind je alle plekken die we bezochten tijdens onze Duik in Oudergem plus nog een paar extra tips.

 

1. GC Den Dam

 = Nederlandstalig Gemeenschapscentrum van Oudergem

 • Waarom moet je er heen?
  Jong of al iets ouder? Hier kan je terecht voor verschillende soorten activiteiten: tentoonstellingen, creatieve ateliers, conversatietafels en nog veel meer. Het gemeenschapscentrum is er voor iedereen.
 • Adres: Waversesteenweg 1741, 1160 Oudergem
 • Infohttps://www.gcdendam.be/

Centre communautaire néerlandophone d'Auderghem  

Pourquoi y aller ?
Jeune ou un peu plus âgé ? Vous y êtes le bienvenu pour toutes sortes d'activités : expositions, ateliers créatifs, tables de conversation et bien plus encore. Le centre communautaire est là pour tout le monde.

Adresse : Chaussée de Wavre 1741, 1160 Auderghem 

2. Het Rood Klooster

 = Een voormalige abdij met een groot natuurreservaat errond

 • Waarom moet je er heen?
  Het Rood Klooster is een plek waar geschiedenis en natuur samenkomen. Hier kan je wandelen langs tuinen, vijvers en in het bos. Heb je kinderen mee? Dan kunnen die zich uitleven op de speeltuin. Er is ook een kunstencentrum, een theater en workshops voor kunstenaars. Er valt dus heel wat te ontdekken.
 • Adres: Rood-Kloosterstraat, 1160 Oudergem
 • Info: https://www.oudergem.be/rood-klooster

Une ancienne abbaye entourée d'une grande réserve naturelle.  

Pourquoi y aller ?
Le rouge-cloître est un lieu où l'histoire rencontre la nature. Vous pouvez vous y promener le long des jardins, des étangs et dans la forêt. Les enfants peuvent s'amuser au terrain de jeu. Il y a également un centre artistique, un théâtre et des ateliers pour les artistes. Il y a donc beaucoup de choses à découvrir.  

AdresseRue du Rouge-Cloître 4, 1160 Auderghem 

3. Daken Willegems

  = Initiatief van het buurtcomité Sint-Anne

 • Waarom moet je er heen?
  Zin in een spelletje pinpong of wil je graag je lijf fit houden?  Hier vind je zowel fitnessapparaten als een pingpongtafel. Kinderen kunnen er spelen in de grote zandbak. En de buurtbewoners zorgen voor wat meer natuur in de stad met groentebakken, een zelfgebouwd kippenhok, een oude boomstam, bijenkorven en een bijzondere serre in de maak. Hou je van een dorpsgevoel? Dan moet je hier zijn.
 • Adres: Sportcentrum ADEPS Zoniënwoud, 1160 Oudergem
 • Info: http://www.vieux-sainte-anne.be/

Initiative du comité de quartier de St Anne 

Pourquoi y aller ?
Vous avez envie de jouer au pinpong ou de garder la forme ? Vous y trouverez des équipements de fitness ainsi qu'une table de ping-pong. Les enfants peuvent jouer dans le grand bac à sable. Et les habitants apportent un peu plus de nature dans la ville avec des bacs à légumes, un poulailler, un vieux tronc d'arbre, des ruches et une serre spéciale. Vous aimez l'ambiance d'un village ? Alors c'est ici qu'il faut être! 

AdresseCentre sportif ADEPS Forêt de Soignes, 1160 Auderghem  

 

4. Babel’zin

= Een creatieve ontmoetingsplek

 • Waarom moet je er heen?
  Op deze plek zal je je zeker welkom voelen en kom je tot rust. Ontmoeting, creativiteit en een luisterend oor staan hier centraal. Je kan mee op uitstap, deelnemen aan creatieve en artistieke ateliers of een kookatelier. Check zeker hun agenda om te zien wanneer je wat kan volgen.
 • Adres: Waversesteenweg 1688, 1160 Oudergem
 • Infohttps://babelzin.be/

= Un lieu de rencontre créatif

Pourquoi y aller ?
Ici, vous vous sentirez certainement le bienvenu et vous vous détendrez. La rencontre, la créativité et l'écoute sont au programme. Vous pouvez participer à une excursion, joindre des ateliers créatifs et artistiques ou un atelier de cuisine. N'oubliez pas de consulter leur calendrier pour savoir quand vous pouvez assister à quoi. 

Adresse : Chaussée de Wavre 1688, 1160 Auderghem  

5. Bibliotheek Hertoginnedal

= Nederlandstalige bibliotheek

 • Waarom moet je er heen?
  In deze bib kan je uiteraard boeken lenen, maar er is nog veel meer. Wil je graag je Nederlands oefenen? Dan kan je deelnemen aan een leesclub waar je in groep mooie teksten leest en ze nadien bespreekt. Maandelijks is er ook een voorleesuurtje voor kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders.
 • Adres: De Wahalaan 17, 1160 Oudergem
 • Info: https://oudergem.bibliotheek.be/

Bibliothèque néerlandophone 

Pourquoi y aller ?
Vous pouvez y emprunter des livres, bien sûr, mais il y a beaucoup plus. Voulez-vous pratiquer votre néerlandais ? Vous pouvez participer à un club de lecture où vous lisez de beaux textes en groupe et en discutez ensuite. Chaque mois, il y a également une heure de lecture pour les enfants à partir de 4 ans et leurs (grands)parents.  

Adresse : avendue De Waha 17, 1160 Auderghem 

6. LDC Waha

= Lokaal Dienstencentrum Waha

 • Waarom moet je er heen?
  Ben je op zoek naar interessante activiteiten? Heb je nood aan thuishulp of heb je een andere sociale vraag? Je wil mensen ontmoeten en samen dingen doen? Het dienstencentrum biedt maaltijden en activiteiten aan voor senioren en mensen met behoefte aan extra zorg.
 • AdresDe Wahalaan 15, 1160 Oudergem
 • Infohttps://www.zonienzorg.be

Centre de services local Waha  

Pourquoi y aller ?
Vous cherchez des activités intéressantes ? Vous avez besoin d'une aide à domicile ou vous avez une autre question d'ordre social ? Vous voulez rencontrer des gens et faire des choses ensemble ? Le centre de services propose des repas et des activités aux personnes âgées et à tous ceux qui ont besoin de soins supplémentaires. 

Adresse : avenue De Waha 15, 1160 Auderghem 

Extra Tips

De botanische tuin Jean Massart

= Experimentele plantentuin van de ULB

Jardin botanique expérimental à l'ULB 

Pourquoi y aller ?
Dans ce jardin vous trouvez plus de 2 000 espèces de plantes. C'est le lieu idéal pour les amoureux de la nature, jeunes et moins jeunes. Des panneaux donnent des infos sur les plantes.  

Adresse : chaussée de Wavre 1850, 1160 Auderghem  

Bergojepark

= Een restant van het Zoniënwoud

 • Waarom moet je er heen?
  Dit is een prachtig park waar je kan wandelen, picknicken, even tot rust komen … Het park ligt dicht bij het Rood Klooster en is al sinds de 15e eeuw de lievelingsplek van verschillende kunstenaars.
 • Adres: Jacques Bassemstraat, 1160 Oudergem

Un restant de la forêt de Soignes 

Pourquoi  y aller ?
C’est un parc magnifique où vous pouvez vous promener, pique-niquer, vous détendre... Le parc est proche de Rouge-Cloître et a été le lieu de prédilection de plusieurs artistes depuis le 15e siècle.  

Adresse : rue Jacques Bassem, 1160 Auderghem 

Webexposities Oudergem

= Online exposities over Oudergem

 • Waarom moet je er heen?
  Heb je zin om meer te weten te komen over Oudergem en foto’s uit de oude doos te zien? Maar heb je geen zin om buiten te gaan? Dan zijn de online expo’s van de erfgoedbank de ideale oplossing voor jou. Er zijn drie webexpo’s over Oudergem beschikbaar, zowel in het Nederlands als het Frans.
 • Info: https://erfgoedbankbrussel.be/webexposities/

= Expositions en ligne sur Auderghem 

Pourquoi y aller ?
Vous avez envie d'en savoir plus sur Auderghem et de voir des photos d'autrefois mais vous n'avez pas envie de sortir ? Alors les expositions en ligne de la banque du patrimoine sont la solution idéale pour vous. Il existe trois expositions virtuelles sur Auderghem, disponibles en néerlandais et en français.  

 

 

Tuinwijk Van Lindt

= Wandeling vanuit de Tuinwijk
 

 • Waarom moet je er heen?
  Deze kleinste en oudste tuinwijk van Oudergem werd iets meer dan 100 jaar geleden gebouwd. De tuinwijk werd gebouwd in Engelse cottagestijl. Als je deze tuinwijk bezoekt, kan je van hieruit gemakkelijk naar het Zoniënwoud om je wandeling in de natuur verder te zetten.
 • Adres: Antoine Van Lindt plein, 1160 Oudergem

L'une des plus petits cités-jardins de Belgique 

Pourquoi y aller ? 

La cité-jardin d'Auderghem a été construite il y a un peu plus de 100 ans dans le style des cottages anglais. Depuis cette cité-jardin, vous pouvez facilement rejoindre la forêt de Soignes pour poursuivre votre promenade dans la nature.  

Adresse : Place Antoine Van Lindt, 1160 Auderghem 

Het Senypark

= Park dat zich uitstrekt over Oudergem en Watermaal-Bosvoorde

 • Waarom moet je er heen?
  Met dit park met prachtige uitzichten, bloemperken en een vijver hebben we opnieuw een prachtig stukje natuur in de stad. Ook de rivier de Woluwe stroomt door dit park. Woon je in de buurt? Weet dan dat je er een compostbak kan vinden en een moestuin. Een fijne plek om er je buren te ontmoeten. 
 • Adres: Vorstlaan, 1160 Oudergem
 • Info: https://inspironslequartier.brussels/initiative/moulin-a-legumes

Parc s'étendant sur Auderghem et Watermael-Boitsfort 

Pourquoi y aller ?
Ce parc offrant de belles vues, des parterres de fleurs et un étang, est encore un autre bol d’aire dans la ville. La rivière Woluwe traverse également ce parc. Vous habitez à proximité ? Sachez que vous pouvez y trouver un bac à compost et un potager. C'est un endroit agréable pour rencontrer ses voisins.   

Adresse : Vorstlaan, 1160 Auderghem