Brussels City Waves

Samenhorigheid: het besef, het gevoel van bij elkaar horen en elkaar te moeten steunen

Brussels City Waves is een "Community art project" van FZO-VL (Federatie van zelforganisaties in Vlaanderen) in samenwerking met Citizenne en kunstenares Suzanne Groothuis. Solidariteit met een kleine s, daar gaan we voor.

Verbinding in de Brusselse diversiteit: een uitdaging

Met meer dan 180 nationaliteiten en ruim 100 talen is Brussel een smeltkroes van diversiteit. Deze bruisende metropool biedt een schat aan culturele invloeden. Tegelijkertijd maken de drukte en anonimiteit het soms lastig om échte connecties te leggen met onze buren. Dat gebrek aan verbondenheid kan leiden tot eenzaamheid, vooral onder degenen die wat extra kwetsbaar zijn. De voorbije pandemie en huidige economische onzekerheid maken het er niet beter op. Steeds meer mensen hebben externe hulp nodig die helaas niet altijd voorhanden is.

solidariteit met een kleine s

Brussels City Waves wil daar verandering in brengen door samen kunst te maken en het gesprek aan te gaan over solidariteit en samenhorigheid in Brussel. Wat betekent solidariteit eigenlijk? Waarom is het zo broodnodig? En belangrijker nog, hoe kunnen we het in onze stad laten bloeien?

In ons project draait het niet om abstracte ideeën, maar om betrokkenheid bij onze directe omgeving en dagelijkse gebeurtenissen. We willen praten over solidariteit in het dagelijks leven. Hoe kunnen we voor elkaar van betekenis zijn in kleine, alledaagse dingen zoals een fles melk lenen, gereedschap delen, een snelle boodschap voor iemand doen, of samen koken. Dat zijn de momenten waarop veel mensen nu nog in hun eentje ploeteren.

Het domino-effect van solidariteit

Ons doel is simpel: we willen dat mensen elkaar leren kennen, zich verbonden voelen en voor elkaar zorgen. Zelf een gemeenschap opbouwen en de eerste stap zetten om iets voor een ander te doen. Dat werkt als een domino-effect. Na verloop van tijd krijg je een gemeenschap van mensen die dragen en gedragen worden.

Dat bereiken we door samen te borduren en het gesprek over solidariteit aan te gaan.

Kunst als toegangspoort tot verbinding

Samen borduren biedt de kans om op een positieve manier met elkaar in contact te komen. Door samen met mensen uit jouw buurt deel te nemen aan een creatief proces, bouw je nieuwe banden en connecties op. We moedigen je aan om tijdens de activiteit met elkaar te babbelen. Zo wordt de drempel om elkaar daarna aan te spreken, om hulp te vragen of gewoon even hallo te zeggen, een stuk lager.

Brussels City Waves: samen creëren in jouw buurt

Brussels City Waves zal in tien verschillende gemeentes aanwezig zijn, bij culturele organisaties of tijdens sociale activiteiten. Samen met anderen werk je aan een vlag die steeds groter wordt. Jij kunt jouw "steekje" bijdragen aan de vlag door er iets op te borduren. Zo symboliseert de City Sound Wave-vlag de verschillende stemmen van onze stad en brengt ze samen tot een groots, divers maar toch samenhangend kunstwerk. Het staat voor de solidariteit in onze stad, en jij kunt daar een belangrijk onderdeel van zijn.
Volg ons via Instagram om te zien waar we wanneer zijn.

 

 

Dit project is mogelijk dankzij de projectsubsidie Polsslag Brussel van de Vlaamse Overheid.
We werken samen met een aantal partners: Sankaa vzw, Kuumba vzw, Arthuis Roemeense Huis, Muntpunt, GC  De Rinck, GC Nohva, GC Pianofabriek, De Kriekelaar, GC Neder over Heembeek, GC Nekkersdal Laken, GC De Kroon, GC Everna

Wat is Community art? Een beetje duiding

Bij Community art werken professionele kunstenaars samen met niet-kunstenaars aan een artistiek product. Alle deelnemers dragen inhoudelijk of artistiek bij aan het uiteindelijke kunstwerk. Bij Community art is het proces minstens even belangrijk als het eindresultaat.
In dit project faciliteert kunstenares Suzanne Groothuis samen met Citizenne een reeks ontmoetingen. Er wordt uitgewisseld over solidariteit en verschillende perspectieven worden verkend.

Community art wint aan belang en dat is niet zo raar. Verschillende decennia lag de focus van kunst op "Wie ben ik"?
En niet alleen in de kunst. Zelfontwikkeling en zelfontplooiing staan hoog in het vaandel en sinds de komst van sociale media wordt iedereen geacht zich uit te drukken als een uniek persoon met eigen waarden en kwaliteiten. Zijn we hierin niet wat te ver doorgeschoten? De verbondenheid met de gemeenschap lijkt in crisis. 
Mensen snakken terug naar meer verbinding. Meer samenhorigheid. Meer solidariteit.

Ook in de kunsten verschuift de focus van “Wie ben ik” naar “Met wie ben ik”.
Community art houdt zich bezig met de vraag wat een community kan zijn in deze tijd van globalisering, multiculturele maatschappijen en sociale media.
En het wonderlijke? Door samen te creëren ontstaat er een community.