Waarom Citizenne ambassadeur is van Expair 2.0

In een stad waar diversiteit en verbondenheid een troef is, is het niet alleen belangrijk om mensen bij elkaar te brengen, maar ook om te zorgen voor een gezonde en schone leefomgeving. Bij Citizenne begrijpen we dit als geen ander, en daarom zijn we trots om ambassadeur te zijn van het Expair 2.0-project, een vervolg op het indrukwekkende CurieuzenAir-onderzoek naar luchtkwaliteit in Brussel

CurieuzenAir: De Eerste Stap naar Bewustzijn

Tussen 25 september en 23 oktober 2021 deden maar liefst 3.000 Brusselaars mee aan CurieuzenAir, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit dat onze hoofdstad ooit heeft gezien. Een geweldige prestatie die liet zien hoe betrokken onze gemeenschap is als het gaat om het milieu en onze gezondheid. Citizenne was een van de 3.000 meetpunten tijdens dit baanbrekende project.

Wat ontdekten we na CurieuzenAir? Hoewel er enige verbetering was in de luchtkwaliteit in Brussel, varieerden de resultaten aanzienlijk, van 'uitstekend' tot 'uiterst slecht'. Een zorgwekkend patroon tekende zich af: het verschil in luchtkwaliteit tussen socio-economisch kwetsbare wijken en welvarende buurten met groen was schrijnend.

Nieuwe Normen voor Gezonde Lucht

Het is niet alleen de variabiliteit die onze aandacht trok, maar ook de nieuwe gezondheidsnormen. De Wereldgezondheidsorganisatie verlaagde de aanbevolen grenswaarden voor zes verontreinigende stoffen in de lucht. Dit betekent dat de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in Brussel nu vier keer hoger is dan wat wenselijk is voor onze gezondheid. Resultaten die voorheen als 'goed' werden beschouwd, kunnen nu niet meer als zodanig worden bestempeld.

Expair 2.0: Voor een Schone Toekomst

Na CurieuzenAir zetten Leefmilieu Brussel en BRAL het nieuwe project Expair 2.0 in gang. Dit project zal gedurende een jaar metingen uitvoeren op maar liefst 24 vermoedelijk meest vervuilde plaatsen in Brussel. Met deze nieuwe meetgegevens willen ze het bewustzijn vergroten en de druk opvoeren voor een beleid dat ervoor zorgt dat iedereen in onze stad schone en gezonde lucht kan inademen, ongeacht waar ze wonen of wat ze verdienen. NO2 is immers een irriterend gas dat schadelijk is voor onze gezondheid.

Een van die meetpunten bevindt zich hier voor onze deur, waar tijdens CurieuzenAir NO2-waarden werden gemeten tussen de 35 en 53 mg/m³. Als ambassadeur van dit project zullen wij regelmatig de nieuwe meetresultaten communiceren en de schadelijke gevolgen van NO2 onder de aandacht blijven brengen.


Blijvende Ondersteuning voor Burgerinitiatieven

Terwijl we ons inzetten voor schone lucht, blijven wij bij Avansa Citizenne burgerinitiatieven zoals "Picnic The Bridge" ondersteunen. 

Wil je meer lezen over de nieuwe gezondheidsnormen en de schadelijke gevolgen van NO2? Lees dan dit artikel van BRUZZ en laten we samen blijven werken aan een schonere, gezondere toekomst voor Brussel.

Samen bouwen we aan een stad waarin we ademen zonder zorgen. Doe mee en adem mee met Expair 2.0!