Positive vibes @ lunch: Relaxatie en beweging

In februari hebben we elke dinsdagmiddag afspraak met Camila Amaral, ex-collega bij Citizenne. Zij nodigt je uit om gedurende de tijd van een lunchpauze ruimte te maken voor jezelf en te zorgen voor jouw welzijn.

Ze doet dit via relaxatie, massage en beweging.

 

Draag iets comfortabel waarin je soepel kan bewegen.

 

Chaque mardi midi de février, nous avons rendez-vous avec Camila Amaral, ancienne collègue de Citizenne. Elle vous invite à prendre du temps pour soi et à vous occuper de votre bien-être pendant la pause déjeuner.

Elle le fait par la relaxation, le massage et le mouvement.

 

Mettez quelque chose de confortable dans lequel vous pouvez vous déplacer facilement.
 

9/02 - Natuurlijke flow en beweging

In deze sessie maken we zachtjes onze spieren los. We starten met een relaxatie liggend op de grond en gaan via een reeks laagdrempelige bewegingen naar een rechtopstaande positie. In elke positie die we onderweg tegenkomen zoeken we naar de juiste balans, met respect voor ieders natuurlijke beweeglijkheid. Trek een comfortabele broek aan en voorzie iets om op te liggen.
 

Au cours de cette séance, nous relâchons doucement nos muscles. Nous commençons par une relaxation allongée sur le sol et passons par une série de mouvements faciles pour arriver à une position verticale. Dans chaque position que nous rencontrons, nous recherchons le bon équilibre, dans le respect de la mobilité naturelle de chacun. Mettez quelque chose de confortable et prévoyez quelque chose pour vous allonger.

 

16/02 - Hart openen – Ruimte creëren

Als je hartgebied in disbalans is, kan je dat merken aan je lichaam. Je ademt korter en hoger, je slaapt slecht of komt moeilijker uit je woorden. Met een aantal eenvoudige full-body oefeningen -geïnspireerd op yoga asanas- maken we ruimte voor de zachte en sterke innerlijke kracht van het hart. Naast bewegen, masseren we ook de nek, borst en schouders.

Lorsque votre zone cardiaque est déséquilibrée, vous pouvez le remarquer dans votre corps. Votre respiration est plus courte et plus haute, vous ne dormez pas bien ou vous avez du mal à dire ce que vous voulez dire. Grâce à un certain nombre d'exercices simples pour tout le corps - inspirés des asanas du yoga - nous faisons place à la force intérieure douce et forte du cœur. En plus du mouvement, nous massons également le cou, la poitrine et les épaules.

 

23/02 - Veerkrachtig leven in evenwicht

In deze sessie laten we ons inspireren door het natuurlijk gedrag van dieren. Hun souplesse en stabiliteit leren ons om onze balans te verbeteren. We doen een reeks eenvoudige oefeningen en werken vanuit verschillende lichaamshoudingen. Een speelse sessie waar ook kinderen blij van worden. Een pauze voor het hele gezin.

Dans cette session, nous nous inspirons du comportement naturel des animaux. Leur souplesse et leur stabilité nous apprennent à améliorer notre équilibre. Nous faisons une série d'exercices simples et travaillons à partir de différentes positions du corps. Une séance ludique qui fait aussi le bonheur des enfants. Une pause pour toute la famille.

di 09 feb 2021

De ticketverkoop is afgelopen

Locatie

ONLINE VIA ZOOM

Prijzen

Gratis
€ 0.00

di 16 feb 2021

De ticketverkoop is afgelopen

Locatie

ONLINE VIA ZOOM

Prijzen

Gratis
€ 0.00

di 23 feb 2021

De ticketverkoop is afgelopen

Locatie

ONLINE VIA ZOOM

Prijzen

Gratis
€ 0.00