Stadsacademie Brussel Centrum

Discussiegroep: Man zijn in complexe (corona)tijden

"Een man is sterk, hij brengt het geld binnen, hij heeft altijd een oplossing, hij is nooit bang, ... "

Een man zijn vandaag de dag ... wat betekent dat?

De wereld verandert, zekerheden verdwijnen, de opvoeding van weleer lijkt niet meer te werken, ... hoe moet je je dan gedragen? Hoe vind je een evenwicht?

In deze discussiegroep bespreken we deze onderwerpen onder mannen in een gemoedelijke sfeer, onder begeleiding van de geweldige coach Rihab.

We komen 2 keer per maand samen op vrijdagavond vanaf 9/10. Welkom.

De workshop gaat door in het Frans.

 

Alle (praktische) info vind je in deze flyer.
 

 

"Un homme est fort, il gagne l’argent, il a toujours une solution, il n’a jamais peur, … "
Être un homme aujourd’hui … ça signifie quoi ?

Le monde change, les certitudes disparaissent, l’éducation d’antan semble incompatible, … Comment se manifester ? Comment trouver un équilibre ?
 

Ce groupe de parole permets de discuter ces sujets entre hommes dans une ambiance amicale.Sous la direction de coach Rihab.

On se réunit 2 fois par mois un vendredi soir à partir du 9/10. Soyez le bienvenu.

Toutes les informations se trouvent dans ce dépliant.
 

Voor de Stadsacademie Brussel Centrum werkt Citizenne samen met Dienstencentrum Het Anker.

Samen werken we aan een zorgzame en participatieve buurt. Waar mensen zorgen voor elkaar en iedereen een plek heeft. Waar mensen elkaar ontmoeten in diversiteit, voorbij vooroordelen.

Pour l'Académie de ville de Bruxelles Centre, Citizenne travaille en collaboration avec Dienstencentrum Het Anker.

Ensemble, nous nous engageons pour un quartier solidaire et participatif. La où les gens prennent soin les uns des autres et où chacun a sa place. Là où les gens se rencontrent dans la diversité, sans préjugés.