LANGSTE LIFE IFTAR TAFEL

LANGSTE LIFE IFTARS in Vlaanderen en Brussel

Ook de Langste Life Iftar-tafel is geannuleerd

 

Tijdens de ramadan staan gastvrijheid en solidariteit centraal.
Kom op tegen Kanker is solidair met alle kankerpatiënten.

In het weekend van 8 en 9 mei organiseert Hospitality Brussels samen met Kom op tegen Kanker de ‘Langste Life Iftar-tafel’. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel breken moslims en niet-moslims dat weekend samen de vasten in de typische gezellige sfeer van de ramadan. Dat zijn kilometers gastvrijheid en solidariteit in culturele zalen, parken, buurthuizen, straten,  …  

Binnenkort kan je op www.lifeiftar.be checken waar in jouw buurt een tafel wordt georganiseerd.


Schuif mee aan en kom het leven vieren in al zijn facetten.
#lifeiftar

Pendant le ramadan, l’hospitalité et la solidarité sont très importants. Kom op tegen Kanker fait preuve de solidarité envers tous les patients atteints de cancer.

Le weekend des 8 et 9 mai Hospitality Brussels, ensemble avec Kom op tegen Kanker, organise le "Life Iftar XXL". Dans de nombreux endroits en Flandre et à Bruxelles, musulmans et non-musulmans romperont le jeûne dans l'atmosphère chaleureuse typique du ramadan: des kilomètres d'hospitalité et de solidarité dans les salles culturelles, les parcs, les centres communautaires, dans la rue, ... 

 

Bientôt vous pourrez consulter www.lifeiftar.be pour trouver une table près de chez vous.

Rejoignez-nous et venez célébrer la vie sous toutes ses façettes.
#lifeiftar


In 2019 lanceerde Hospitality Brussels samen met Kom op tegen Kanker LIFE IFTARS in heel Vlaanderen en Brussel.

Kom op tegen Kanker organiseerde tijdens deze LIFE IFTARS dialoogtafels, gaf informatie om de ziekte bespreekbaar te maken en luisterde naar de bezorgdheden en de specifieke noden.

Er waren LIFE IFTARS in Gent, Schaarbeek, Oostende, Genk, Mechelen en Antwerpen.

Dit verscheen in de pers:

 

En 2019 Hospitality Brussels ensemble avec Kom op tegen Kanker, a lancé des Life Iftars en Flandre et à Bruxelles. 
Durant ces Life Iftars Kom op tegen Kanker a organisé des tables de conversation, a fourni des informations pour ouvrir le débat sur la maladie et a écouté les préoccupations et les besoins spécifiques.

Il y avaient des LIFE IFTARS dans toute la Flandre et à Bruxelles.