Forumtheater: de dictatuur van schoonheidsidealen

Wat is mooi? Wat is normaal?
Wie bepaalt de norm? Mag je er nog anders uitzien of moeten we binnenkort allemaal onder het mes?
Wanneer zal de spiegel ons vertellen dat we ok zijn?

 

Onderzoek het mee in dit Forumtheater.

Forumtheater is een manier om het gesprek aan te gaan over gevoelige thema’s en te zoeken naar oplossingen. Onder de deskundige begeleiding van Najila Aloui en Fatima Bouchataoui (beiden educatief medewerker bij Citizenne) spelen de actrices een aantal situaties. Vervolgens gaan ze hierover in dialoog met het publiek. Want het publiek mag zich mengen met de voorstelling. Graag zelfs.

Samen doorbreken we de taboes.

 

Deze voorstelling is gratis.
 

I.s.m. GC Vaartkapoen

 

 

C'est quoi la beauté? Ca veut dire quoi être normal(e)? Qui fixe la norme? 
Peut-on encore être différent ou devrons nous tous nous faire opérer?

Quand est-ce que notre miroir nous dira qu'on est ok?

Explorez le avec nous dans ce théâtre Forum.

 

Le théâtre Forum est un moyen d’engager la conversation sur des questions sensibles et de la recherche de solutions. 
Sous les ailes expertes de Najila Aloui et Fatima Bouchataoui (toutes deux éducatrices chez 
Citizenne), les actrices jouent un certain 
nombre de situations. 
Ensuite elles ouvrent le dialogue avec le public. Parce que le public est autorisé à se mêler au spectacle. De préférence même.

Ensemble, nous brisons les tabous.

do 16 feb 2023

Locatie

GC De Vaartkapoen
Manchesterstraat 13
1080
Sint-Jans-Molenbeek

Heb je vragen? Contacteer

Najila Aloui - 0478 877 319 en Fatima Bouchataoui - 0477 958 093

za 11 feb 2023

Locatie

Collège des étoiles
Av. de la Métrologie 5
1130
Haren

Heb je vragen? Contacteer

Najila Aloui - 0478 877 319 en Fatima Bouchataoui - 0477 958 093